Cảm Âm Người Đến Từ Triều Châu | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Người Đến Từ Triều Châu | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Người Đến Từ Triều Châu | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 Cảm Âm Người Đến Từ Triều Châu

Nghìn trùng xa ai còn vấn vương sông hồ,

sol la DO / la sol DO la sol mi

Mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du,

sol la DO / la sol MI RE DO RE

Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng,

DO RE MI MI RE MI RE DO / la DO RE RE DO la sol

Cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tơ…

mi sol la la / la la sol do MI RE

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Người Đến Từ Chiều Trâu

Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ,

do re mi / sol mi mi DO RE la sol la

Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương…

DO RE SOL / MI RE DO la DO MI RE

 

Sẽ không còn những u buồn,

MI RE DO / RE DO la

Chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau,

DO  MI DO DO DO / la sol mi sol

Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao xao,

sol la DO DO la / MI MI RE DO RE

Cùng đàn én trong vườn xuân…

DO la MI RE DO la DO

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI NGƯỜI ĐẾN TỪ TRIỀU CHÂU TẠI ĐÂY

NGƯỜI ĐẾN TỪ TRIỀU CHÂU | KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam