Cảm Âm Người Con Gái Ta Thương | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Người Con Gái Ta Thương | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
5/5 - (1 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Người Con Gái Ta Thương | Sáo Bb4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Người Con Gái Ta Thương

Người con gái ta thương

sol si Do si la

Gục khóc trên vai ta

sol Do si la la

Giọt nước mắt em rơi

sol si Do si la

Bỏng rát con tim ta.

sol siDo la la la

Đoạn 2 : Cảm Âm Người Con Gái Ta Thương

Ta thương em nhiều hơn chính bản thân

Do Do Do si Do Re si Do

Giả vờ cứng rắn buông lời trách móc

Do Do Sol Sol Do si Do Re

Đôi vai thinh lặng nghe tiếng thở than

Do Do Do si Do Re si Do

Ta sợ mình cũng làm ướt lưng em.

si sol sol si sol Do si si

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Người Con Gái Ta Thương

Ta đâu dám nhìn thẳng vào đôi mắt em

Sol Sol Sol Do sol sol Do ReMi ReDo

Đôi mắt sau lưng người cũng nhoè đi vì gió

Mi Fa Mi, Fa Mi, Fa Mi Fa Mi Sol

Em hãy cứ khóc hết những điều dở dang

Sol Sol Sol, Sol Sol Do sol ReMi ReDo

Mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào.

Do Mi Re Do, Do Mi Re Do, Do Sol MiRe Do

 

Ta chỉ muốn bước đến xiết thật chặt em

Sol Sol Sol, Sol Sol, Sol sol sol Do

Em có nghe trái tim này như nghẹt thở

Mi Fa Mi, Fa Mi Mi Fa Mi Sol

Nếu muốn khóc cứ đến bên ta những lúc yếu lòng

Sol Sol Sol, Sol Sol, Re Re Re Re Mi Do

Ta thương em, thương em, ta thương em nhiều

Do Do Do, Do Do, Do Do Do si

Và ta xót cho ta.

sol si Mi ReDo Do

 

Lời 2 :

Đoạn 3 : Cảm Âm Người Con Gái Ta Thương

Người con gái ta thương

sol si Do si la

Kề sát vai bên ai

sol Do si la la

Tựa những phía không nhau

sol si Do si la

Những giấc mơ trôi mau.

Do Do si la la

Đoạn 4 : Cảm Âm Người Con Gái Ta Thương

Ta mong em hằn lên những tổn thương

Do Do Do si Do Re si Do

Lại chạy đến khóc nơi này em nhé

Do Do Sol Sol Do si Do Re

Con tim ta dường như ích kỉ hơn

Do Do Do si Do Re si Do

Ta sợ mình lại đánh mất em.

Do sol sol sol si Do silasol

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Người Con Gái Ta Thương

Ta đâu dám nhìn thẳng vào đôi mắt em

Sol Sol Sol Do sol sol Do ReMi ReDo

Đôi mắt sau lưng người cũng nhoè đi vì gió

Mi Fa Mi, Fa Mi, Fa Mi Fa Mi Sol

Em hãy cứ khóc hết những điều dở dang

Sol Sol Sol, Sol Sol Do sol ReMi ReDo

Mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào.

Do Mi Re Do, Do Mi Re Do, Do Sol MiRe Do

 

Ta chỉ muốn bước đến xiết thật chặt em

Sol Sol Sol, Sol Sol, Sol sol sol Do

Em có nghe trái tim này như nghẹt thở

Mi Fa Mi, Fa Mi Mi Fa Mi Sol

Nếu muốn khóc cứ đến bên ta những lúc yếu lòng

Sol Sol Sol, Sol Sol, Re Re Re Re Mi Do

Ta thương em, thương em, ta thương em nhiều

Do Do Do, Do Do, Do Do Do si

Và ta xót cho ta.

sol si Mi ReDo Do

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO Bb4 ĐỂ CHƠI BÀI Người Con Gái Ta Thương

KARAOKE | Người Con Gái Ta Thương | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam