Cảm Âm Lý Hoài Nam | Sáo C5 | Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Lý Hoài Nam | Sáo C5 | Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Lý Hoài Nam | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

chiều ơ chiều là chiều ơ chiều

Do Re Sol Re Do, sol Do Re Sol Re Do

dắt ơ bạn ơ dắt ơ bạn ơ

La Sol  Do3 La Sol Fa, La Sol Do3 La Sol Fa

đèo qua đèo tà là đèo qua đèo

Do Re FaSol Re Do sol, Do Re FaSol Re Do

chim ơ kêu chim ơ kêu tình kêu chi bên nớ

Fa SolFaSol Fa, Do3 Do3La LaSol Re Fa, Fa SolLaSol FaSolLa

úy… óa… chi rứa…chi rứa

Fa Sol La, Fa Sol La, La ReFa, La ReFa

ức ức con vượn trèo tà là trèo con vượn trèo

La La Sol sol Do fa, sol DoRe Sol sol Do

đi bên đi ơi hỡi con vượn trèo là đi bên ni

FaSol LaDo3 La Sol Re Sol sol Do sib, sol ReFa Sol Re Do

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Lý Hoài Nam

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam