Cảm Âm Luyến Nhân Tâm | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Luyến Nhân Tâm | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Luyến Nhân Tâm | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Luyến Nhân Tâm

Re Mi Fa, la Fa Mi
Re Do Re, Do Re la
Re Mi Fa, la Fa Mi
Re Do Re Fa Mi Do Re

Đoạn 2 : Luyến Nhân Tâm

Re Mi Fa, la Fa Mi
Re Do Re, Do Re la
Re Mi Fa, Sol La Mi
Re Do Re Fa Mi Do Re

Điệp Khúc : Luyến Nhân Tâm

Fa Sol La Do3 La Fa Sol
Mi Re Do la Sol La Fa
Re Mi Fa, Sol La Mi
Re Mi Fa Fa Fa Sol La

Fa Sol La Do3 La Fa Sol
Mi Re Do la Sol La Fa
Re Mi Fa, Sol La Mi
Re Do Re

Kết :  Luyến Nhân Tâm

Fa Sol La Do3 La Fa Sol
Mi Re Do la Sol La Fa
Re Mi Fa, Sol La Mi
Re Mi Fa Fa Fa Sol La

Fa Sol La Do3 La Fa Sol
Mi Re Do la Sol La Fa
Re Mi Fa, Sol La Mi
Re Do Re

Re Mi Fa, Sol La Mi
Re Do Re

Re Mi Fa, Sol La Mi
Re Do Re

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Luyến Nhân Tâm TẠI ĐÂY

KARAOKE | Luyến Nhân Tâm | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam