Cảm Âm Love Is Gone | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Love Is Gone | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
Hãy chia sẻ để thêm nhiều bạn yêu sáo hơn
5
(1)

Cảm Âm Love Is Gone | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Love Is Gone

Don’t go tonight

Do FaSol Mi Mi

Stay here one more time

Sol Fa Mi Re Mi

Remind me what it’s like, oh

DoSol Fa Mi Re si

And let’s fall in love one more time

Do Do Sol Fa Mi, Sol Fa Mi

I need you now by my side

Sol Fa Mi, Re Mi Re 

It tears me up when you turn me down

Do Sol Fa Mi, Do Do Sol Fa MiReDoRe

I’m begging please, just stick around

Do Sol La Mi, Do Re Mi Re ( Do la )

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Love Is Gone

I’m sorry, don’t leave me, I want you here with me

sol si Do, sol si Do, sol si Do Re Mi si Do

I know that your love is gone

sol si Do, sol la sol sol

I can’t breathe, I’m so weak, I know this isn’t easy

sol si Do, sol si Do, sol si Do Re Mi Sol Mi

Don’t tell me that your love is gone

Mi Sol Mi Sol Mi Re Do DoRe

That your love is gone

Mi Re si si Do

Don’t tell me that your love is gone

Mi Sol Mi Sol La Re Do DoRe

That your love is gone

Mi Mi Mi Re Mi

 

I’m sorry, don’t leave me, I want you here with me

sol si Do, sol si Do, sol si Do Re Mi si Do

I know that your love is gone

sol si Do, sol la sol sol ( fa mi re)

I can’t breathe, I’m so weak, I know this isn’t easy

sol si Do, sol si Do, sol si sila si la si Do

Don’t tell me that your love is gone

Mi Sol Mi Sol La Re Do DoRe

That your love is gone

Mi Mi Mi Re Mi

That your love is gone

Mi Re si Do la

Kết : Cảm Âm Love Is Gone

I can’t breathe, I’m so weak, I know this isn’t easy

sol si Do, sol si Do, sol si Do Re Mi Sol Mi

Don’t tell me that your love is gone

Mi Sol Mi Sol La Re Do DoRe

That your love is gone

Mi Re si si Do

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI BÀI Love Is Gone

KARAOKE | Love Is Gone | BEAT GỐC CHUẨN

Đánh giá 5 sao để mình có động lực làm tiếp nha

5 / 5. 1

Hãy chia sẻ để thêm nhiều bạn yêu sáo hơn