Cảm Âm Lối Về Đất Mẹ | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Lối Về Đất Mẹ | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Lối Về Đất Mẹ | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Lối Về Đất Mẹ

Ngày qua, giã từ đất mẹ mà đi.
do re resol, Do la sol do re sol
Vì nghe tình quê tình nước đôi bề.
re solla Do, DoRe Mi Re ReSol MiRe Do
Nước chia hai đường nước chưa về,
Do Mi ReDoRe la, Do la sol
xót thương cho người lỡ câu thề.
solDo la sol fa, la solfa re
Lên đường từ ly, hỏi lòng mình lưu luyến gì?
resol do re sol, re sol la Do Re sol

Đoạn 2 :

Mẹ ơi! Chỉ còn đất mẹ mà thôi.
do re resol, Do la sol do re sol
Để con còn đi gìn giữ cho đời.
sol solla Do, DoRe Mi Re ReSol MiRe Do
Đã mang trong lòng kiếp con người
Do Mi ReDoRe la, Do la sol
phải thương nhau hoài chớ quên lời.
solDo la sol fa, la solfa re
Mong một ngày mai chan hòa đất mẹ niềm vui.
resol do re sol, solla sol la re solla Do

Điệp Khúc : Cảm Âm Lối Về Đất Mẹ

Hò ơi!… Ơi à à ơi!…
Do Re ReSol, SolLa Do Re Mi
Mẹ thương con ra cầu Ái Tử
DoMi Re Re Re Do ReDo la
Vợ trông chồng lên núi Vọng Phu.
la Do sol sol re sol la Do
Chiều chiều, chiều chiều trông về biên khu,
la laDo, la Do Re Do Sol Sol
lòng căm hờn oán quân thù.
DoRe Mi Re ReSol MiRe Do
Ơi à!… À ơi!… À à ơi!…
DoRe sol, re sol la sol la Do

Kết Bài :

Chiều nay lối về đất mẹ là đây.
do re resol, Do la sol do re sol
Đường xưa còn ấp ủ bóng trăng gầy.
re solla Do, DoRe Mi Re ReSol MiRe Do
Có nghe đêm trường tiếng ru hời?
Do Mi ReDoRe la, Do la sol
Có nghe đêm trường tiếng ai cười?
solDo la sol fa, la solfa re
Suối lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ triền miên!
resol do re sol, solla sol la re solla Do

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI  Lối Về Đất Mẹ

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam