Cảm Âm Kiếp Đam Mê | Bằng Kiều | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Kiếp Đam Mê | Bằng Kiều | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Kiếp Đam Mê | Bằng Kiều | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm Kiếp Đam Mê

Tôi xin người cứ gian dối

LA LA RE / LA SOL LA

Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi

SOL FA la / re LA SOL SOL

Nên tôi còn được thấy đời vui

FA FA DO / DO LA FA SOL

Khi cơn mưa mùa đông đang tới

MI MI MI / RE MI SOL LA

Xin giã từ ngày tháng rong chơi

MI SOL la / SOL MI MI

 

Lời 2: Cảm Âm Kiếp Đam Mê

Đôi tay này vẫn chờ mong

LA LA RE / LA SOL LA

Con tim này dù lắm long đong

SOL FA la / re LA SOL SOL

Tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan

FA FA DO / DO LA FA SOL

Không than van và không trách oán

MI MI MI / RE MI SOL LA

Cho tôi trọn một kiếp đam mê

MI FA la / la FA RE RE

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Kiếp Đam Mê

Ôi tôi ước mơ em bỏ cuộc vui

SOL LA SIB SOL SOL RE RE SOL

Trở về căn phòng này đơn côi

RE RE FA RE RE MI MI

Môi em ru nỗi đau tuyệt vời

RE RE RE / FA RE sib sib

Khi màn đêm phủ lứa đôi

RE la RE la FA MI

Là thời gian cũng như ngừng trôi

MI MI SOL / LA SOL MI LA

Thương yêu này người hãy nhận lấy

RE3 RE3 SOL / SOL RE3 DO3 RE3

Ôm tôi đi môi hôn tràn đầy

DO3 DO3 DO3 / DO3 DO3 SIB SOL SOL

Trong tay người hồn sẽ cuồng say

LA LA MI / MI SIB LA LA

Bao khốn khó vụt bay

LA SI SI / LA SOL LA

Tôi không cần và nghi ngại khi

RE3 RE3 SOL  / SOL RE3 DO3 RE3

Ai chê bai thân tôi khờ dại

DO3 DO3 DO3 / DO3 DO3 SIB SOL SOL

Tôi yêu người hồn trắng tình trong

LA LA MI / MI SIB LA LA

Tôi vẫn cứ đợi mong

LA SI SI / LA SOL LA

 

CÁC BẠN XEM THÊM CẢM ÂM 

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI KIẾP ĐAM MÊ

 

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam