Cảm Âm Không Biết Cách Nào Quay Lại – Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Không Biết Cách Nào Quay Lại – Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Không biết cách nào quay lại | Sáo F4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1: Cảm Âm Không biết cách nào quay lại

re sol Re Do sol

sib Do Re Fa Re Do sol

re sol Re Do sol sol sib la, fa re

 

re sol Re Do sol

sib Do Re Fa Re Do sol

re sol Re Do sol sol sib la, sol la

 

re sol Re Do sol

sib Do Re Fa Re Do sol

re sol Re Do Re Fa, Do Re Fa, Do Re

re sol Re Do sol

sib Do Re Fa Sol Do Re

Do fa sib Re la Re FaSol

 

Do Re Fa Sol Sib La Do3 Sib La Sib

Sol Sib Re3 La Re3 Sol Fa, Sol Fa Re

Re Fa Sol Sib La Do3 Sib La Sol Fa Re

sib Do Sol Sol Do Re Sol Sol Fa Sol

 

Do Re Mib Re Mib Fa Mib Mib Do

Fa Mib Mib Sib Sib, Fa Fa Mib Mib Sib Sib

Do3 Do3 Sib Do3

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO F4 ĐỂ CHƠI BÀI Không biết cách nào quay lại

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam