Cảm Âm Khó Vẽ Nụ Cười – Sáo Bb4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Khó Vẽ Nụ Cười – Sáo Bb4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Khó Vẽ Nụ Cười – Sáo Bb4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 Cảm Âm Khó Vẽ Nụ Cười

Anh sẽ chờ em

Mi Fa la Mi

Dù biển xanh kia có cạn khô

Do Do Re Do Do sib Do

Dù qua thêm bao kiếp

sol la sib Re Mi,

Anh vẫn sẽ chờ

Fa Mi Do la

Nhân thế khổ đau

Mi Fa la Mi

Tìm hoài sao không thấy nhau

Do Re Mi Fa Do3 La

Người thương chẳng thương mình

Sol La Sib La Re,

Còn người không thương cứ theo ta cả một đời

Do Re Mi Fa La Sol Sol Fa Mi Re

Cây đã già nua

Mi Fa la Mi

Chờ ngày chết cách xa cõi đời

Do Do Re Re Do sib la

Chiều hoàng hôn buông xuống phía tây nghẹn ngào

sol la sib Re Mi, Fa Mi, sol la

Uống chén tình say

Mi Fa la Mi

Hoạ người thương trong bức tranh

Do Re Mi Fa Do3 La

Hoạ ánh mắt anh buồn

Sol La Sib La Re

Hoạ nụ cười thêm trên nét môi

Do Re Mi Fa Fa La Sol

Nhưng sao không được..

Sol Sol Mi Re

Chorus: Cảm Âm Khó Vẽ Nụ Cười

Nhiều lần em muốn anh vui mà thôi

La La Do3 Re3 La La Sol La

Hoạ vào nét môi anh nở cười tươi

Sol La Re3 Do3 Do3 Do3 La Do3

Dòng lệ rớt rơi phai màu

La La Do3 Sib La Fa

Nhoè đi nụ cười khi ấy

Re Sol Fa Fa Sol La

Lòng thì đau đớn trông anh khổ đau

la la Do Re la la sol la

Mà chẳng *** khóc đâu ai hiểu thấu

sol la Re MI la la sol la

Vẫn hoạ thêm chiếc môi cười tiếp theo,

Re Re MI Fa MI Re La Sol

Sao đau thấu trời

Fa Mi Fa… Mi Re

Verse 2:

Cây đã già nua

Mi Fa la Mi

Chờ ngày chết cách xa cõi đời

Do Do Re Re Do sib la

Chiều hoàng hôn buông xuống phía tây nghẹn ngào

sol la sib re Sol Fa Mi Re Do

Lỡ chén tình say

Mi Fa la Mi

Hoạ người thương trong bức tranh

Do Re Mi Fa Do3 La

Hoạ ánh mắt anh buồn

Sol La Sib La Re

Tìm nụ cười anh trên nét môi

Do Re Mi Fa Fa La Sol

Nhưng sao chẳng thấy

Sol Sol Mi La….

Chorus:

Nhiều lần em muốn anh vui mà thôi

La La Do3 Re3 La La Sol La

Hoạ vào nét môi anh nở cười tươi

Sol La Re3 Do3 Do3 Do3 La Do3

Dòng lệ rớt rơi phai màu

La La Do3 Sib La Fa

Nhoè đi nụ cười khi ấy

Re Sol Fa Fa Sol La

Lòng thì đau đớn trông anh khổ đau

la la Do Re Re Re Do Re

Mà chẳng *** khóc đâu ai hiểu thấu

Do Re Fa Sol Sol Sol Fa Sol

Vẫn hoạ thêm chiếc môi cười tiếp theo

Re Re Mi Fa Mi Re La Sol

Nhưng đau thấu trời

Fa Mi Fa Mi Re

Hook:

Khóc thật nhiều,ngồi khóc thật nhiều

La Sol Re…Re Do3 Sol Mi

Khóc cho đời phong ba lắm đau mà chẳng nói ra

La Sol Re Mi Fa La Sol , Fa Fa Do3 La

Đến khi già,buồn hết một đời

La Sol Re, Re Do3 Sol Mi

Đớn đau này của em sẽ cao hơn trời…

La Sol Re Mi Fa La Sol, Mi Re

Chorus:

Nhiều lần em muốn anh vui mà thôi

La La Do3 Re3 La La Sol La

Hoạ vào nét môi anh nở cười tươi

Sol La Re3 Do3 Do3 Do3 La Do3

Dòng lệ rớt rơi phai màu

La La Do3 Sib La Fa

Nhoè đi nụ cười khi ấy

Re Sol Fa Fa Sol La

Lòng thì đau đớn trông anh khổ đau

la la Do Re Re Re Fa Re

Mà chẳng *** khóc đâu ai hiểu thấu

Do Re Fa Sol Sol Sol Fa Sol

Vẫn hoạ thêm chiếc môi cười tiếp theo

Re Re Mi Fa Mi Re La Sol

Nhưng đau ai thấu

Do3 Do3 Do3 Re3

Vẫn hoạ thêm chiếc môi cười lần nữa

Re Re Mi Fa Mi Re La Sol

Nhưng đau ai thấu

Do Do Do … Re….

BEAT KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam