Cảm Âm Hơn Em Chỗ Nào | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Hơn Em Chỗ Nào | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1: Cảm Âm Hơn Em Chỗ Nào

Tự dưng nghĩ hay lỗi do mình vội đi

la Do Fa Mi Fa Do sol Do Mi

Giá như chậm hơn chẳng lỡ buông lời

La Sol Mi Fa Mi Fa Mi Re

Với tình yêu mình sẽ bớt buồn hơn

Do la sib la sib Do fa sol

 

Tại đôi khi em chẳng thể hiểu được anh

la Do Fa Mi Fa Do sol Do Mi

Trái tim này bên anh chăm sóc chữa lành

La Sol Mi Fa Fa Mi Fa Mi Re

Điều gì đã khiến anh vứt bỏ đi hết

Do Do Sib Sib La Sib La Sib Do3

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Hơn Em Chỗ Nào

Phải chăng rằng người ta tốt hơn em chỗ nào

do fa sol la Do Re Do Do la sol

Tại sao anh mang nỗi buồn giăng kín lối

Do# Re Mi Fa Sol Fa Sol La La

Tình yêu vốn đẹp bởi từ cả hai sẽ mang lại ngọt ngào

La Sib Do3 Fa Re Re La Sib Do3 Fa Do Do Do

Đâu phải làm cho nước mắt rơi đâu

Do si Re Fa La Sib La Sol

 

Phải chăng rằng người ta ở bên anh lúc buồn

sol fa sol la Do Re Do Do la sol

Cớ sao như vậy không tìm em lúc đấy

Sib La Sol Fa Sol Fa Sol La La

Vậy khi mỗi em một mình người con gái luôn cần tìm

La Sib Do3 Fa Re Re La Sib Do3 Fa Do Do

Anh lại đang vui nơi ấy với ai

Do si Re Fa La Sib La Sol

Nước mắt lại rơi

Sol Fa Mi Fa

 

Đoạn 3: Cảm Âm Hơn Em Chỗ Nào

Em không thể tin mọi thứ như vậy

Re Re Fa Mi Mi Sol Mi Do

Có ai đau khổ thế này

Do3 Sol Mi Do Mi Re

Một lần sau cuối

Re Mi Fa Sib

Cầu xin em đi mà

Do Re Mi Sol Fa

Cố gắng níu giữ em được không

Do#3 Do#3 Do#3 Do#3 Do3 Sib Do3

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Hơn Em Chỗ Nào

KARAOKE | Hơn Em Chỗ Nào | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam