Cảm Âm Happy New Year | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Happy New Year | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
5/5 - (2 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Happy New Year | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Happy New Year

mi fa mi re do,

do re mi sol Do Mi si

si Do la, la si sol

Do si si la la sol sol

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Happy New Year

do re mi, fa mi re do,

do re mi sol Do Mi si

si Do la, la si sol

Do si si la la sol sol

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Happy New Year

mi fa sol Mi Mi

mi fa sol Re Re

mi fa# sol#, Do si la si la sol sol

la sol sol la sol fa fa mi fa sol sol fa mi re

 

mi fa sol Mi Mi

mi fa sol Re Re

mi fa# sol#, Do si la si la sol sol

la sol sol la sol fa fa mi fa sol sol fa mi re

sol sol sol fa mi re

fa fa mi re do

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI Happy New Year

KARAOKE | Happy New Year | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Hãy chia sẻ để có thêm nhiều bạn yêu sáo hơn nha