Cảm Âm HARLEYS IN HAWAII | Katy Perry | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm HARLEYS IN HAWAII | Katy Perry | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Harleys In Hawaii | Katy Perry | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm Haleys In Hawaii

Boy, tell me, can you take my breath away?

la / fa sol la fa re / fa mi sol fa

Cruisin’ down a heart-shaped highway

fa sol la fa RE DO / la sol

Got you swervin’ lane-to-lane, don’t hit the brakes

la / sol fa sol la fa re / fa mi sol fa

‘Cause I’m feelin’ so safe

fa sol la fa RE DO

I’ll be your baby, on a Sunday

la la DO RE-MI RE / la sib DO sib

Oh, why don’t we get out of town?

sib / la la la la / la la la

Call me your baby, on the same wave

la la DO MI RE / la sib DO sib

Oh, no, no, there’s no slowin’ down

sib / la la la / FA MI DO sib

 

You and I, I

MI RE MIRE  / MI RE

Ridin’ Harleys in Hawaii-i-i

MI MI MI / SOL MI RE MI RE MI RE / MI RE

I’m on the back, I’m holdin’ tight, I

MI MI MI / MI SOL MI RE MI RE MI RE / MI RE

Want you to take me for a ride, ride

MI MI MI / SOL MI RE MI RE MI RE / MI RE sib

When I hula-hula, hula

MI RE MI RE / MI RE

So good, you’ll take me to the jeweler-jeweler, jeweler

MI MI MI / MI SOL MI RE MI RE MI RE / MI RE

There’s pink and purple in the sky-y-y

MI MI MI / SOL MI RE MI RE MI RE / MI RE

We’re ridin’ Harleys in Hawaii-i-i

MI MI MI / SOL MI RE MI RE MI RE / MI RE sib

 

Lời 2: Cảm Âm Harleys In Hawaii

Let me run my fingers through your salty hair

la / sol fa sol la fa re / fa mi / sol fa

Go ahead, explore the island vibes

fa sol la fa / RE DO la sol

So real that you can feel it in the air

la / fa sol la fa re / fa mi sol fa

I’m revvin’ up your engine       

fa sol la fa RE DO

I’ll be your baby, on a Sunday

la la DO RE-MI RE / la sib DO sib

Oh, why don’t we get out of town? (why don’t we get out of town?)

sib / la la la la / la la la

Call me your baby, catch the same wave

la la DO MI RE / la sib DO sib

Oh, no, no, there’s no slowin’ down (let’s go)

sib / la la la / FA MI DO sib

 

You and I, I

MI RE MIRE  / MI RE

Ridin’ Harleys in Hawaii-i-i

MI MI MI / SOL MI RE MI RE MI RE / MI RE

I’m on the back, I’m holdin’ tight, I

MI MI MI / MI SOL MI RE MI RE MI RE / MI RE

Want you to take me for a ride, ride

MI MI MI / SOL MI RE MI RE MI RE / MI RE sib

When I hula-hula, hula

MI RE MI RE / MI RE

So good, you’ll take me to the jeweler-jeweler, jeweler

MI MI MI / MI SOL MI RE MI RE MI RE / MI RE

There’s pink and purple in the sky-y-y

MI MI MI / SOL MI RE MI RE MI RE / MI RE

We’re ridin’ Harleys in Hawaii-i-i

MI MI MI / SOL MI RE MI RE MI RE / MI RE sib

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Harleys In Hawaii

You and I (you and I, I)

LA DO3 RE3 / RE3 MI3 RE3 MI3 FA3 / MI3 RE3 / SIB LA SIB LA

When I hula-hula, hula

MI RE MI RE / MI RE / MI RE

So good, you’ll take me to the jeweler-jeweler, jeweler

MI MI MI / SOL MI RE MI RE MI RE / MI RE

There’s pink and purple in the sky-y-y

MI MI MI / SOL MI RE MI RE MI RE / MI RE

We’re ridin’ Harleys in Hawaii-i-i

MI MI MI / MI SOL MI RE MI RE / MI RE sib

I’ll be your baby, on a Sunday, Oh

la la DO MI RE / la sib DO sib / la

Call me your baby, catch the same wave, Oh

la la DO MI RE / la sib DO sib / la

We’re ridin’ Harleys in Hawaii-i

mi mi mi / mi sol mi re mi re mi re

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI BÀI “Harleys In Hawaii” TẠI ĐÂY

Harleys In Hawaii | KATY PERRY | KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam