Cảm Âm Gieo Quẻ | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Gieo Quẻ | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Gieo Quẻ | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Gieo Quẻ

Thầy ơi, cho con một quẻ xem bói đầu năm

Do Re, Re Re la la Re ReFa Do Re

Con xin chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm

Re Re, Re Re la la Re ReFa Do Re

Năm nay kinh tế thế nào?

Fa Fa, Fa Fa La Re

Bao nhiêu đồng ra đồng vào?

Fa Fa, Re Fa Re Re

Công danh sự nghiệp ra sao?

Fa Fa, Fa Fa Sol Sol

Cho con biết ngay đi nào

Fa Fa La Fa Mi Re

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Gieo Quẻ

Chỉ riêng tình duyên thì con chẳng cần thầy phán ra

Fa Sol Fa Sol Fa Sol Fa Fa Fa La Sol

Trời cho biết ngay thôi mà

Fa Sol La Sol Fa Re

Phận duyên đến như món quà

Do Re Fa Re Do la

Chờ mong tình yêu vội vàng rồi lại chẳng đến đâu

Fa Sol Fa Sol Fa Fa Fa Fa Fa La Sol

Thất tình thêm rồi âu sầu, thôi thì ta đừng âu sầu

Sol Fa Sol Fa Sol Do, Sol Fa Sol Fa Sol Do

Hẹn ngày sau sẽ gặp nhau

Re Do Re Sol Re Fa

 

Đoạn 3 : Cảm Âm Gieo Quẻ

Tình yêu đến như phép màu, chẳng ai bói ra được đâu

Fa La Do3 La Fa ReDo, Do La Do3 La Fa Sol

Gặp nhau có duyên không hẹn, tự nhiên ý hợp tâm đầu

Fa La Do3 La Fa ReDo, Do Sol La Re Sol Fa

Người ta ép mỡ ép dầu, nào ai ép duyên được đâu

Fa La Do3 La Fa ReDo, Do La Do3 La Fa Sol

Tình yêu đến không mong cầu

Fa La Do3 La Fa ReDo

 

Rồi mai có khi dài lâu, ooh, ooh, ooh, ooh-ooh, ooh, ooh

Do Re La Sol Fa Re Fa Sol, Do3 La Sol La Do Re Fa

Rồi mai có khi dài lâu, ooh, ooh, ooh, ooh-ooh, ooh, ooh

Do Re La Sol Fa Re Fa Sol, Do3 La Sol La Do Re Fa

 

Lần 2

Đoạn 4 : Cảm Âm Gieo Quẻ

Thầy ơi, cho con một quẻ xem bói đầu năm

Do Re, Re Re la la Re ReFa Do Re

Con xin chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm

Re Re, Re Re la la Re ReFa Do Re

Bao lâu chưa đi sang Hàn

Fa Fa, Fa Fa Fa Re

Visa con sắp hết hạn

Fa Fa, Fa Fa La Re

Có đứa bạn nào đâm ngang

Fa Do3, Fa Fa Sol Sol

“Nên mua đất hay mua vàng?”

Fa Fa La Fa Mi Re

 

Chỉ riêng tình duyên thì con chẳng cần thầy phán ra

Fa Sol Fa Sol Fa Sol Fa Fa Fa La Sol

Trời cho biết ngay thôi mà

Fa Sol La Sol Fa Re

Phận duyên đến như món quà

Do Re Fa Re Do la

Chờ mong tình yêu vội vàng rồi lại chẳng đến đâu

Fa Sol Fa Sol Fa Fa Fa Fa Fa La Sol

Thất tình thêm rồi âu sầu, thôi thì ta đừng âu sầu

Sol Fa Sol Fa Sol Do, Sol Fa Sol Fa Sol Do

Hẹn ngày sau sẽ gặp nhau

Re Do Re Sol Re Fa

 

Tình yêu đến như phép màu, chẳng ai bói ra được đâu

Fa La Do3 La Fa ReDo, Do La Do3 La Fa Sol

Gặp nhau có duyên không hẹn, tự nhiên ý hợp tâm đầu

Fa La Do3 La Fa ReDo, Do Sol La Re Sol Fa

Người ta ép mỡ ép dầu, nào ai ép duyên được đâu

Fa La Do3 La Fa ReDo, Do La Do3 La Fa Sol

Tình yêu đến không mong cầu

Fa La Do3 La Fa ReDo

 

Rồi mai có khi dài lâu, ooh, ooh, ooh, ooh-ooh, ooh, ooh

Do Re La Sol Fa Re Fa Sol, Do3 La Sol La Do Re Fa

Rồi mai có khi dài lâu, ooh, ooh, ooh, ooh-ooh, ooh, ooh

Do Re La Sol Fa Re Fa Sol, Do3 La Sol La Do Re Fa

 

 

Rap

Uh, càng nhiều thứ trong đầu, càng nhiều điều nuối tiếc

Ít đi điều mong cầu, lòng êm như suối biếc

Hôm qua đã xong rồi, ngày mai thì khó biết

Cố gắng ngày hôm nay, không gì là khó hết

 

Muốn thì phải làm, mà dịch ám đành phải lùi

Còn sức, còn khỏe là còn mừng, còn phải cười

Nhìn các cô chú đang chống dịch mòn cả người

Bớt than, bớt thở, mình khổ một, họ khổ mười (bớt than)

Nếu mà, nếu mà, nếu mà đợi

Đời người chỉ đường, chắc gì là đường bước được

Tương lai là thứ không bao giờ lường trước được

Đi tìm điều tích cực để vui lên mà sống

Thì hướng nào cũng tốt, đường nào cũng thông

(Đúng rồi), yeah

Đi tìm điều tích cực để vui lên mà sống

Thì hướng nào cũng tốt, đường nào cũng thông

 

Kết : Cảm Âm Gieo Quẻ

Rồi mai có khi dài lâu, ooh, ooh, ooh, ooh-ooh, ooh, ooh

Do Re La Sol Fa Re Fa Sol, Do3 La Sol La Do Re Fa

Rồi mai có khi dài lâu, ooh, ooh, ooh, ooh-ooh, ooh, ooh

Do Re La Sol Fa Re Fa Sol, Do3 La Sol La Do Re Fa

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Gieo Quẻ

KARAOKE | Gieo Quẻ | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam