Cảm Âm Gặp Nhau Trên Đỉnh Trường Sơn | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Gặp Nhau Trên Đỉnh Trường Sơn | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Gặp Nhau Trên Đỉnh Trường Sơn | Sáo F4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Gặp Nhau Trên Đỉnh Trường Sơn

Trên đỉnh Trường Sơn, ta gặp nhau giữa đường đi chiến đấu

Do fa la Re, Re Do Re ReFa Do Re Mi Mi

Anh giải phóng quân Lào, biên giới đẹp sao

Do fa Re Do sol Do Re la Do

Cây lá lao xao rộn ràng lẫn trong màu áo

Do Re Do Do sol sol la sol fa la

Những người chiến sĩ yêu nước Lào

Do re fa Do sol lasol fa

Trường Sơn mây núi bao la

Do Fa Fa Sol FaMi Fa

lối quân đi bước mòn sỏi đá (a à).

Sol Fa Fa Sol Do la Mi Re Do

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Gặp Nhau Trên Đỉnh Trường Sơn

Trường Sơn hai nước chúng ta đã ghi tạc nghĩa tình từ xưa

la Re Re Mi ReMi Re Fa Re sib Re la fa Do

Ôi bao thân thương bước chân vượt rừng ta đi, điệp trùng đồng chí

sib sib sib sib Do sib sol sol Do Do, mi fa sol Do

Đường dài chiến đấu ta đánh Mỹ

fa la Do Re Do Re Re

Cất cao tiếng ca.

Fa Do Re Do

 

Đoạn 3 : Cảm Âm Gặp Nhau Trên Đỉnh Trường Sơn

Trường Sơn bao la cao như quyết tâm ta diệt thù

Do Fa Fa Fa Fa Fa SolLa SolFa Sol Re Re

Việt – Lào một lòng như sắt đá

Do Re la Re Sol La La

Quê hương như vẫy gọi từ hai miền vách núi

Mi Mi Sol sol Do Re Do Mi Mi

Việt – Lào chung đường tiến tới

la Do Re Do Mi Mi

Ấm lửa đoàn kết càngyêu đời.

Sol sol Do Mi Do ReDo la

 

Đoạn 4 : Cảm Âm Gặp Nhau Trên Đỉnh Trường Sơn

Muôn dặm Trường Sơn, ta lại chia tuyến đường đi đánh Mỹ

Do fa la Re Re Do Re ReMi Do Re Mi Mi

Đi giải phóngquê nhà nơi chiến trường xa

Do fa Re Do sol Do Re la Do

Mỗi bước tôi đi, lòng càng nhớ bao đồng chí

Do Re Do Do sol sol la sol fa la

Những người chiến sĩ yêu nước Lào

Do re fa Do sol lasol fa

Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn.

sol Do Do sol DoRe Fa

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO F4 ĐỂ CHƠI BÀI Gặp Nhau Trên Đỉnh Trường Sơn

KARAOKE | Gặp Nhau Trên Đỉnh Trường Sơn | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam