Cảm Âm Đường Tôi Đi Dài Theo Đất Nước | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Đường Tôi Đi Dài Theo Đất Nước | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Đường Tôi Đi Dài Theo Đất Nước | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Đường Tôi Đi Dài Theo Đất Nước

Đời giao liên bước tôi đi dài theo theo đất nước

mi la la Do la la la Do Re Mi Mi

Đường tôi đi núi chênh vênh có mây bay dưới chân giăng thành

Re Mi Mi Sol Mi Mi Sol Mi Re Mi ReDo lasol mi

Đời tôi như những con thoi dệt tình yêu quê hương đất nước

mi la la Do la la la la Do Re Re Mi Mi

Đời tôi như cánh chim bay, cánh chim bay suốt dãy Trường Sơn.

Re Mi Mi Sol Mi Mi Sol Mi Re Mi ReDo mi la

 

Điệp Khúc 1 : Cảm Âm Đường Tôi Đi Dài Theo Đất Nước

Ôi non xanh nước biếc luôn luôn dìu chân tôi bước tiếp

sol sol sol la la sol sol mi sol sol la la

Nghĩ cũng lắm gian nguy song khi mà quê hương rớm máu

Do Do Do si si Do Do la Do Re Mi Mi

Dẫu thác lũ băng băng, dẫu bão lũ giông rừng

Sol Sol Sol Mi Mi Sol Sol Sol Mi Re

Dù đường trơn, trời nghiêng hề chi

Re Re Mi Re Mi Re Mi

Đường Trường Sơn từng quen nhịp đi

Do Do Re Do Re Do Re

Những bước chân coi khinh gian nguy.

Do Do la sol sol sol sol

 

Dẫu giá buốt chân tay, dẫu nắng khét đôi vai

Sol Sol Sol Mi Mi Sol Sol Sol Mi Re

Gùi nặng vai đường khuya vực sâu

Re Re Mi Re Mi Re MiRe

Ngày ngày qua đường mây đèo cao

Do Do Re Do Re Do Re

Vẫn vui cùng Trường Sơn mấy thương yêu.

ReDo lasol mi sol la Re Do la

 

Điệp Khúc 2 : Cảm Âm Đường Tôi Đi Dài Theo Đất Nước

Ôi non xanh nước biếc luôn luôn dìu chân tôi bước tiếp

sol sol sol la la sol sol mi sol sol la la

Cũng lắm lúc gian nan xung quanh đạn bom rơi chắn lối

Do Do Do si si Do Do la Do Re Mi Mi

Đất nước vẫn bên tôi rẽ nối vết chân ai

Sol Sol Sol Mi Mi Sol Sol Sol Mi Re

Đường Trường Sơn thuộc như bàn tay

Re Re Mi Re Mi Re Mi

Từng bờ tre cầu treo ngọn cây

Do Do Re Do Re Do Re

Những bước đi, đi theo tương lai.

Do Do la sol sol sol sol

 

Đất nước vẫn bên tôi, suối róc rách trăng soi

Sol Sol Sol Mi Mi Sol Sol Sol Mi Re

Đường hiện ra gần theo tầng mây

Re Re Mi Re Mi Re MiRe

Cảnh đẹp như giục tâm hồn tôi

Do Do Re Do Re Do Re

Bước trên đường Trường Sơn mấy thương yêu.

ReDo lasol mi sol la Re Do la

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI BÀI Đường Tôi Đi Dài Theo Đất Nước

KARAOKE | Đường Tôi Đi Dài Theo Đất Nước | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam