Cảm Âm Du Kích Long Phú | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Du Kích Long Phú | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Du Kích Long Phú | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Du Kích Long Phú

Ai vượt Cửu Long Giang vững trí lướt sóng ngàn

Mi Do sol Sol Sol La La La Fa Mi

Có đoàn quân du lích đón đưa được an tòan.

Mi Do Re Mi Sol Re si sila Re sol

Quân giặt tuy hung hăng nhưng nào thắng anh hùng

Mi sol Mi Fa Sol Sol Mi La Sol Mi

Vững chèo khi tách bến lướt dòng sông Cửu Long.

Mi Do Re Mi Sol MiSol sol si Re Do

 

Chúng ta đòan quân du lích sống cùng Long Phú mến yêu

Sol Mi sol Do Mi Sol Sol Mi Sol La Sol Mi

Đồng bào tin yêu du kích giữ chặt Long Phú mến yêu

sol sol Mi Mi Fa Sol Mi sol si Re Mi Do

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Du Kích Long Phú

Ai về Cù Lao Dung nhớ nghé viếng Rạch Già

MiRe Do sol Sol Sol La La La Fa Mi

Nhớ về An Thanh Nhứt hỏi tây chết mấy thằng.

Mi Do Re Mi Sol Re si sila Re sol

Cánh cồn nay sơ xác dân cồn vẫn tươi cười

Mi sol Mi Fa Sol Sol Mi La Sol Mi

Đất cồn lưu luyến mãi bóng người du kích quân

Mi Do Re Mi Sol MiSol sol si Re Do

 

Chúng ta đòan quân du lích sống cùng Long Phú mến yêu

Sol Mi sol Do Mi Sol Sol Mi Sol La Sol Mi

Đồng bào tin yêu du kích giữ chặt Long Phú mến yêu.

sol sol Mi Mi Fa Sol Mi sol si Re Mi Do

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI BÀI Du Kích Long Phú

KARAOKE | Du Kích Long Phú | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam