Cảm Âm Đi Đâu Để Thấy Hoa Bay | Hoàng Dũng | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Đi Đâu Để Thấy Hoa Bay | Hoàng Dũng | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Đi Đâu Để Thấy Hoa Bay | Hoàng Dũng | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm Đi Đâu Để Thấy Hoa Bay

Con ngày nào chưa biết khóc cười

DO / re sol la DO la sol

Gieo nỗi niềm lên cánh tay đưa

fa / la do sol la sol sol

Cha giờ về bạn với mây trời

DO / re sol la DO la sol

Mang nắng về nhuộm giấc mơ con

RE / MI RE DO la MI RE RE

 

Lời 2: Cảm Âm Đi Đâu Để Thấy Hoa Bay

Mây nhẹ trôi xa bóng trăng rồi

DO / re sol la DO la sol

Con có buồn khi không thấy cha

fa / la do sol la sol sol

Mang nét buồn nhòa theo năm tháng

DO / re sol la DO

Ôi còn đâu câu hát mơ màng

DO RE DO sol re sol la DO

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Đi Đâu Để Thấy Hoa Bay

Con đi đâu để thấy hoa bay nơi cuối trời

MI MI MI RE SOL MI MI RE DO

Cha lênh đênh ngày tháng mây trôi bên lưng đồi

RE RE RE la MI RE RE DO la sol

Sông đưa nôi và suối thay cha câu ru hời

MI MI MI RE SOL MI MI RE RE DO

Con lớn lên cùng nắng trên vai

RE MI RE la / MI RE RE RE

Cha vui như cánh hoa phai giữa trời

RE MI SOL MI MI RE DO

 

CÁC BẠN XEM THÊM CẢM ÂM

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI ĐI ĐÂU ĐỂ THẤY HOA BAY

ĐI ĐÂU ĐỂ THẤY HOA BAY | KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam