Cảm Âm Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác | Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác | Sáo Trúc Hoàng Anh

YouTube video

Cảm Âm Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác | Sáo D5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác

Một khúc dân ca, sâu lắng quê nhà,

la Mi Re Re Re siReMi ReDo sol

Đêm sông Lam dạt dào sóng nước.ơ

Re Re Re laDo Dosi DoRe Mi Mi

Vọng câu đò đưa,ơ.ơ.ơ.ơ. tình người mộc mạc.

Mi Sol Mi Sol MiSolMiReDo sol solla solmi mi

Bát ngát nhớ thương,ơ,hờ. mà thoảng hương giữa đờị

Mi Mi Mi MiReDo la miDo ReMiRe DolaDo la

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác

Đêm trăng lên Nghe tiếng Đò đưa ngân rất gần,

Mi Mi Mi Re Mi Mi La LaSol LaDo3 Mi

Nhớ chuyện người xa xưa,Bác lớn lên trên quê đất mẹ hiền.

MiSol Do# MiSol La La Do3 LaDo3 La La La Do3 Re Re

Bác theo phường đi nghe hát, Quần sắn gối đương đầu sân

Do Do la Re Do#Mi Mi Mi Sol Sol Mi la Re

Dân mất nước mới lầm than, Mà nghe lời ca nghe cũng xót xạ

Re Re Re Re siRe Mi si Mi si Mi Mi MiSi Si

Tuổi ấu thơ Bác đã đi, Suốt chiều dài câu đò đưa,

LaSi Do3Si La Si Sol# La Do3Si La Mi Mi Re Mi

Tuổi ấu thơ Bác đã sống, Suốt chiều rộng câu dân cạ

LaSi Do3Si La Si Sol# La La la la Mi MiRe Mi

 

Đoạn 3 : Cảm Âm Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác

Đêm Kim Liên ấm áp,Ngày xưa hay hát phường,

Mi Mi Mi Re Mi Mi La LaSol LaDo3 Mi

Ầy ngày hội những danh nhân,Đất nước đau thương nên đến luận bàn.

MiSol Do# MiSol La La Do3 LaDo3 La La La Do3 Re Re

Vẫn theo phường đi nghe hát,Trăng đứng bóng trăng trằng tà ơi

Do Do la Re Do#Mi Mi Mi Sol Sol Mi la Re

Bao tơ hay tơ gỡ rối,Mà trước cuộc đời đành bó taỵ

Re Re Re Re siRe Mi si Mi si Mi Mi MiSi Si

Tuổi ấu thơ Bác đã đi,Suốt chiều dài câu đò đưa,

LaSi Do3Si La Si Sol# La Do3Si La Mi Mi Re Mi

Tuổi ấu thơ Bác đã sống,Suốt chiều rộng câu dân cạ

LaSi Do3Si La Si Sol# La La la la Mi MiRe Mi

Rồi từ ấy………..ơ.ơ Bác tìm đường cứu nước.ư.ư non.

si Mi SolLasiSol Do3SiLa Mi Mi MiLa MiDo3 La

 

Đoạn 4 : Cảm Âm Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác

Đêm quê hương nhớ Bác,Lòng ta thêm ấm lòng,

Mi Mi Mi Re Mi Mi La LaSol LaDo3 Mi

vườn nhà ngát hương cau,Mái tranh quê xôn xao mấytình đờị

MiSol Do# MiSol La La Do3 LaDo3 La La La Do3 Re Re

Xưa theo phường đi nghe hát,Nay Bác đã cho đời ta,

Do Do la Re Do#Mi Mi Mi Sol Sol Mi la Re

Ơi câu ca độc lập tự do,Mà nay toàn dân ta hát vang.

Re Re Re Re siRe Mi si Mi si Mi Mi MiSi Si

Nỗi ước mong thuở xưa,Đã đến rồi ơi rạng rỡ,

LaSi Do3Si La Si Sol# La Do3Si La Mi Mi Re Mi

Nay hát câu đò đưa,Thấy đời đẹp mênh mang.

LaSi Do3Si La Si Sol# La La la la Mi MiRe Mi

Càng nhớ Bác hơn,Nhớ ơn người sâu nặng quê hương

si Mi SolLasiSol Do3 SiLa Sol LaSol ReMi LaSol La

Nhớ ơn người sâu nặng quê hương

Do3 SiLa Sol LaSol ReMi LaSol La

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO D5 ĐỂ CHƠI BÀI Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác

KARAOKE | Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

 

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam