Cảm Âm Đẩy Xe Bò | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Hoàng Anh mong bạn đánh giá bài viết post

YouTube video

Cảm Âm Đẩy Xe Bò | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1: Cảm Âm Đẩy Xe Bò

Một túp lều tranh

fa sol fa sol

Và hai trái tim siêu chân thành

fa sol la sol fa re do

Ôi ngày xưa

sol fa sol

Vài ba bữa no nê là yêu

fa sol la sol fa re fa

Giời ơi đừng điêu

fa sol fa sol

Người ta có mong đâu nuông chiều

fa sol la sol fa re do

Bốn bát bánh đúc

Do Do Do Do

Thầy u nói Ừ là yêu

fa sol la re do fa

 

Đoạn 2: Cảm Âm Đẩy Xe Bò

Sao bây giờ chẳng giống như

sol fa re Do Do Do

Tình yêu ở trong Vợ Nhặt

la Do Re Do la sol

Người ta đến nhanh rồi đi

fa sol la sol fa sol

Hợp tan cũng nhanh tan hợp nì

fa sol la sol fa re do

Giờ tốt nhất

re Do Do

Mau hợp tác để nhanh tác hợp

Do la Do Re Do la sol

Tình yêu của anh ở đây

fa sol la sol fa sol

Sao chẳng nói câu này

sol fa Do sol fa

 

Đoạn 3: Cảm Âm Đẩy Xe Bò

Muốn ăn cơm trắng mấy giò

la sol la Do lasol fa

Lại đây mà đẩy xe bò với anh

do re fa la solfa re la sol

Muốn ăn cơm trắng mấy giò

la sol la Do lasol fa

Lại đây mà đẩy xe bò

do re fa Do solfa re

Ơ mà lấy xe bò mà đẩy đi

fa re Do solfa re do fasol fa

 

Đoạn 4:

Sao bây giờ chẳng giống như

sol fa re Do Do Do

Tình yêu ở trong Vợ Nhặt

la Do Re Do la sol

Người ta đến nhanh rồi đi

fa sol la sol fa sol

Hợp tan cũng nhanh tan hợp nì

fa sol la sol fa re do

Giờ tốt nhất

re Do Do

Mau hợp tác để nhanh tác hợp

Do la Do Re Do la sol

Tình yêu của anh ở đây

fa sol la sol fa sol

Sao chẳng nói

sol fa Do

 

Đoạn 5:

Bánh đúc người dưng

Do Do lasol Do

Gió thoảng thơm lừng

Do solDo lasol fa

Một câu đưa đẩy

do la sol Do

Tình em đủ đầy

fa la Do fa

Đong bát ngọc rơi

Do Do lasol Do

Gió ngược lên trời

Fa Do Re Do

Mình se duyên mới

do la sol Do

Cười quên nắng đời

fa la Do fa

Kết:

Muốn ăn cơm trắng mấy giò

la sol la Do lasol fa

Lại đây mà đẩy xe bò với anh

do re fa la solfa re la sol

Muốn ăn cơm trắng mấy giò

la sol la Do lasol fa

Lại đây mà đẩy xe bò

do re fa Do solfa re

Ơ mà lấy xe bò mà đẩy đi

fa re Do solfa re do fasol fa

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Đẩy Xe Bò

KARAOKE | Đẩy Xe Bò | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam