Cảm Âm Đánh Mất Em | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Đánh Mất Em | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Đánh Mất Em | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Đánh Mất Em

Chỉ còn anh lang thang chốn cũ

do fa sol sol sol la la

Lòng quặn đau nước mắt ướt nhòa

re fa sol, sol sol la re

Chẳng thể nào biết được liệu mai sau có thể gặp lại nữa

re fa sol la re, re fa sol la re do do la

Chỉ muốn xóa quá khứ kia đi nhưng không dễ để có thể tập quên

la Do Re, Re Re Do Do, la sol la la la sol re fa

Rồi cho đến cuối cùng chỉ biết ôm nỗi buồn lặng im

re fa sol la re, re fa sol la re fa sol

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Đánh Mất Em

Làm sao quên được hình bóng ấy

do fa sol fa sol la la

Thời gian sao có thể xóa nhòa

re fa sol, sol sol la re

Người mà anh đã từng nguyện yêu thương để rồi vụt mất

re fa sol la re, do fa sol la re do la

Vì đã chẳng cố gắng bên em

la Do Re, Re Re Do Do

Dành thời gian cho những thứ em chẳng cần

sol la Do, Do Do la re fa

Giờ đành phải chấp nhận nhìn em hạnh phúc ở bên ai

re fa sol la re, re fa sol la do re fa

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Đánh Mất Em

Để rồi khi đêm kéo về lòng anh não nề

la Do Fa Sol La Re, Fa Sol La Re

Một mình chỉ nghĩ những chuyện về em

Re Fa Sol Sol La Do Re Fa

Chẳng thể nào nghĩ được vì sao để đánh mất được em

Re Fa Sol La Re, Re Fa Sol La Do3 Sol La

Dù cho anh có phải chờ

la Do Fa Sol La Re

Anh có phải đợi thì anh cũng sẽ chỉ đợi mình em

Fa Sol La Re, Re Fa Sol Sol La Do Re Fa

Thời gian quay trở lại người anh yêu vẫn chỉ là em

Re Fa Sol La Re, Re Fa Sol La Do Re Fa

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Đánh Mất Em

KARAOKE | Đánh Mất Em | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam