Cảm Âm Đại Minh Tinh | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Đại Minh Tinh | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Đại Minh Tinh | Văn Mai Hương | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm Đại Minh Tinh

Cô ta thật huy hoàng

FA FA MI FA la

Đứng giữa hào quang đang chiếu sáng

FA FA MI FA SOL LA LA

Cô ta đẹp ngỡ ngàng

MI MI RE MI la

Bao nhiêu là hoa, son, phấn, ngọc ngà

MI MI RE MI FA SOL FA RE

Người săn đón hàng vạn

RE MI FA DO DO

Người ghét cay hàng ngàn

DO FA MI DO# DO#

 

Lời 2: Cảm Âm Đại Minh Tinh

Cô ta lại chia tay rồi

FA FA MI FA FA la

Bao nhiêu chàng trai cứ tiếp nối

FA FA MI FA SOL LA LA

Cô ta lại sai rồi

MI MI RE MI LA

Thêm những bài ca đau đớn không tồi

MI MI RE MI FA SOL FA RE

Giọt nước mắt bẽ bàng

RE MI FA / DO DO

Là thước phim ngàn vàng

DO FA MI DO# DO#

 

Có lúc thấy em như tơ trời

LA LA LA SOL SOL FA FA RE

Phấp phới em bay giữa đời

LA LA LA SOL SOL DO MI

Chẳng biết sẽ cư thân nơi nào

LA LA LA SOL SOL FA RE

Em có tìm được hạnh phúc

LA LA LA SOL SOL DO RE DO SIB

Một câu hỏi em chẳng thể trả lời

RE MI FA / FA FA FA FA SOL FA MI

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Đại Minh Tinh

Người ta thường nhắc tên em Như đại minh tinh, đại minh tinh

RE FA RE LA SOL FA RE DO RE RE / DO RE RE

Mà sao chẳng níu tay  Giữ được một mối tình

RE FA RE LA SOL FA RE LA DO LA

Em hóa thân cũng hay rồi

MI FA MI FA MI RE

Em sắm vai cũng hay rồi

MI FA MI FA MI RE

Nhưng sao chẳng thể

RE RE DO LA

Sống hay cuộc đời mình

LA LA SOL FA MI

Truyền thông thường viết tên em Như đại minh tinh, đầu trang tin

RE FA RE LA SOL FA RE DO RE RE / DO RE RE

Mà sao vụn vỡ trong em Vì một chữ tình

RE FA RE LA SOL FA RE LA DO MI

Em nén đau đớn trong lòng

MI FA MI FA MI RE

Sân khấu vẫn cứ xoay vòng

MI FA MI FA MI RE

Môi em cười tươi vẫy tay muôn vạn người

RE RE RE RE DO LA / DO LA SOL FA MI

Đại minh tinh đang khóc hay đang cười

RE MI FA SOL LA FA MI RE

Đại minh tinh đang khóc hay đang cười

RE MI FA SOL LA FA MI RE

 

Sao anh không Chịu thấu hiểu cho em một lần Sao anh không

RE RE RE / RE MI FA MI RE DO LA / DO DO DO

Chịu ngồi lắng nghe em một lần Sao anh không

RE MI FA MI RE DO SIB / SIB SIB SIB

Bảo vệ em khỏi sóng gió

FA SOL LA LA LA

Mà tặng thêm nhiều gian khó

LA LA DO# DO# RE MI

Có lúc thấy em như vô hình

LA LA LA SOL SOL FA RE

Đứng giữa cuộc tình chúng mình

LA LA SOL SOL DO MI

Nước mắt cứ rơi trong vô tình

LA LA LA SOL SOL FA RE

Em thua mình một vai chính

LA LA LA SOL SOL DO RE DO SIB

Vì anh đâu cần em, đúng không anh

RE MI FA DO FA SOL FA MI

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Đại Minh Tinh

Người ta thường nhắc tên em Như đại minh tinh, đại minh tinh

RE FA RE LA SOL FA RE DO RE RE / DO RE RE

Mà sao chẳng níu tay Giữ được một mối tình

RE FA RE LA SOL FA RE LA DO LA

Em hóa thân cũng hay rồi

MI FA MI FA MI RE

Em sắm vai cũng hay rồi

MI FA MI FA MI RE

Nhưng sao chẳng thể

RE RE DO LA

Sống hay cuộc đời mình

LA LA SOL FA MI

Truyền thông thường viết tên em Như đại minh tinh, đầu trang tin

RE FA RE LA SOL FA RE DO RE RE / DO RE RE

Mà sao vụn vỡ trong em Vì một chữ tình

RE FA RE LA SOL FA RE LA DO MI

Em nén đau đớn trong lòng

MI FA MI FA MI RE

Sân khấu vẫn cứ xoay vòng

MI FA MI FA MI RE

Môi em cười tươi vẫy tay muôn vạn người

RE RE RE RE DO LA / DO LA SOL FA MI

Đại minh tinh đang khóc hay đang cười

RE MI FA SOL LA FA MI RE

 

Em vẫn thật huy hoàng

FA FA MI FA LA

Đứng giữa hào quang đang chiếu sáng

FA FA MI FA SOL LA LA

Em vẫn đẹp ngỡ ngàng

MI MI RE MI LA

Xung quanh là bao yêu dấu vô vàn

MI MI RE MI FA SOL FA RE

Và sân khấu là nhà

RE MI FA DO DO

Sẽ mãi luôn là nhà…

RE FA MI DO# DO#

 

CÁC BẠN XEM THÊM CẢM ÂM

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI ĐẠI MINH TINH

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam