Cảm Âm Cùng Hành Quân Giữa Mùa Xuân | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Cùng Hành Quân Giữa Mùa Xuân  | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Cùng Hành Quân Giữa Mùa Xuân | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Cùng Hành Quân Giữa Mùa Xuân

Khi tiếng chim hót vang lên lời ca

Sol SolDo3 Sol SolDo3 Sol Sol MiFa Sol

Và khi nắng tỏa rộn bước quân hành xa

Do Fa FaSol sol Do SolFa Mi Fa

Thì em có nghe tiếng mùa xuân về

sol Re FaSol Re FaSol si Do sol

Giục cất bước giải phóng cho làng quê.

sol DoRe Mi DoRe Mi Re si Do

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Cùng Hành Quân Giữa Mùa Xuân

Trên núi sông mến yêu đây của ta

Sol SolDo3 Sol SolDo3 Sol Sol MiFa Sol

Mà khi bóng giặc còn đó chưa rời xa

Do Fa FaSol sol Do SolFa Mi Fa

Thì em có nghe tiếng mùa xuân về

sol Re FaSol Re FaSol si Do sol

Lời thôi thúc phải đánh tan giặc kia.

sol DoRe Mi DoRe Mi Re si Do

 

Đoạn 3 : Cảm Âm Cùng Hành Quân Giữa Mùa Xuân

A! Ta chào mùa xuân hành quân giành chiến thắng

Fa Fa Do Do Fa Do Fa Do Sol Sol

A! Ta chào mùa xuân sục sôi triều cách mạng

Mi Mi Do Do Mi Do Mi Do Mi sol

Xuân thắm tươi là trên nơi tiền tuyến

Fa Sol Fa sib Fa Fa sib Sol

Cùng hành quân đi giữa mùa xuân.

sol solRe Re Re ReMi solsi Do

Xuân thắm tươi là trên nơi tiền tuyến

Mi MiSol Mi Do Mi Mi sol Mi

Cùng hành quân đi giữa mùa xuân.

sol solDo Re Fa Sol Fa DoRe Sol

 

Lời 2 :

Khi giữ cho lúa ngô xanh đồng ta

Sol SolDo3 Sol SolDo3 Sol Sol MiFa Sol

Và khi phá lộ chặn đánh xe giặc qua

Do Fa FaSol sol Do SolFa Mi Fa

Là luôn có em bám ruộng và ngăn thù

sol Re FaSol Re FaSol si Do sol

Đời tranh đấu đẹp thắm hoa đồng quê.

sol DoRe Mi DoRe Mi Re si Do

 

Khi tiếng hô đấu tranh vang thành đô

Sol SolDo3 Sol SolDo3 Sol Sol MiFa Sol

Đình công bãi thị đòi áo cơm tự do

Do Fa FaSol sol Do SolFa Mi Fa

Là luôn có em giữa dòng người căm thù

sol Re FaSol Re FaSol si Do sol

Cùng tiến bước và cất cao lời ca.

sol DoRe Mi DoRe Mi Re si Do

 

A! Ta chào mùa xuân đồng quê bừng khí thế

Fa Fa Do Do Fa Do Fa Do Sol Sol

A! Ta chào mùa xuân thành phố diệt Mỹ ngụy

Mi Mi Do Do Mi Do Mi Do Mi sol

Hai chúng ta từ trên hai trận tuyến

Fa Sol Fa sib Fa Fa sib Sol

Cùng hành quân đi giữa mùa xuân.

sol solRe Re Re ReMi solsi Do

Xuân đấu tranh tiền phương hay hậu tuyến

Mi MiSol Mi Do Mi Mi sol Mi

Cùng hành quân đi giữa mùa xuân.

sol sol Re Sol La Sol Do3

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Cùng Hành Quân Giữa Mùa Xuân

KARAOKE | Cùng Hành Quân Giữa Mùa Xuân | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam