Cảm Âm Chưa Quên Người Yêu Cũ | Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Chưa Quên Người Yêu Cũ | Sáo Trúc Hoàng Anh

YouTube video

 

Cảm Âm Chưa Quên Người Yêu Cũ | Sáo F4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Chưa Quên Người Yêu Cũ

Cũng đã gần ba năm, mà em vẫn nhớ anh nhiều lắm

sol fa mi fa sol, sol Do Re Mi Do si Do

Vẫn chưa thể yêu ai, vẫn chưa muốn bên ai

Do si do sol la, la si Do si si

Thế gian này rộng lớn mà con tim chẳng to nhiều hơn

sol fa mi fa sol, sol Do Re Mi Do si Do

Chỉ vừa đủ nhớ 1 người, chỉ vừa đủ thương 1 người…

Do Re Mi Mi la la, Do Re Mi Re lab lab

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Chưa Quên Người Yêu Cũ

Đâu phải em muốn quên, là sẽ quên, là sẽ quên

Do sol Do Fa Mi, sol Mi Re, sol Re Do

Đâu phải mong hết đau, là bớt đau, là bớt đau.

Do la Do Sol Fa, la Fa Mi, sol Mi Re

Nhiều khi lý trí cố gắng mạnh mẽ, nhưng trái tim thật sự yếu đuối

Re Mi Fa Sol Sol Sol Mi Sol, Re Mi Re Do# Do# Re Mi

Là em giấu đi, chỉ là em giấu đi.

Re Mi Sol Fa, la si Do Mi Re

 

Đâu phải yêu hết tâm, người để tâm, người để tâm.

Do sol Do Fa Mi, sol Mi Re, sol Re Do

Đâu phải cho hết đi, người chẳng đi, người chẳng đi.

Do la Do Sol Fa, la Fa Mi, sol Mi Re

Chỉ vì đôi khi yêu thương một ai, ta chẳng mong nhận lại chi hết

Re Mi Fa Sol Sol Sol Mi Sol, Re Mi Re Do# Do# Re Mi

Ngờ đâu mấy khi, tình yêu lại khiến ta hoen bờ mi

Re Mi Sol Fa, la Do la Mi Re Do si Do

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Chưa Quên Người Yêu Cũ

Nhớ khi mình quen nhau, cùng đi trên chiếc xe đạp nâu

sol fa mi fa sol, sol Do Re Mi Do si Do

Lá xanh còn chưa chín, đã hẹn ước đôi mình…

Do si do sol la, la si Do si sol

Ước muôn đời bên nhau, bàn tay nắm mãi chẳng rời đâu

sol fa mi fa sol, sol Do Re Mi Do si Do

Một câu nói trót lỡ lời…Rồi ta mất nhau một đời…

Do Re Mi Mi la la, Do Re Mi Re lab lab

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Chưa Quên Người Yêu Cũ

Đâu phải em muốn quên, là sẽ quên, là sẽ quên

Do sol Do Fa Mi, sol Mi Re, sol Re Do

Đâu phải mong hết đau, là bớt đau, là bớt đau.

Do la Do Sol Fa, la Fa Mi, sol Mi Re

Nhiều khi lý trí cố gắng mạnh mẽ, nhưng trái tim thật sự yếu đuối

Re Mi Fa Sol Sol Sol Mi Sol, Re Mi Re Do# Do# Re Mi

Là em giấu đi, chỉ là em giấu đi.

Re Mi Sol Fa, la si Do Mi Re

 

Đâu phải yêu hết tâm, người để tâm, người để tâm.

Do sol Do Fa Mi, sol Mi Re, sol Re Do

Đâu phải cho hết đi, người chẳng đi, người chẳng đi.

Do la Do Sol Fa, la Fa Mi, sol Mi Re

Chỉ vì đôi khi yêu thương một ai, ta chẳng mong nhận lại chi hết

Re Mi Fa Sol Sol Sol Mi Sol, Re Mi Re Do# Do# Re Mi

Và không thể quên, cũng là một cách yêu thương gọi tên.

Re Mi Sol Fa, Mi la Do Mi Re Do si Do

 

Đoạn 3 : Cảm Âm Chưa Quên Người Yêu Cũ

Chẳng phải em không thể, không thể tìm được một ai khác.

la la si Do Re, la si sol mi sol si Do

Chỉ là vì anh đã đi để lại khoảng không khó đầy…

sol fa mi fa Do si, sol re sol fa sol mi

Một mình em vẫn tốt, vẫn tự mình dịu xoa những tổn thương

la la si Do Re, si la sol mi sol Sol Fa Mi

Chờ ngày trái tim em lại yêu và yêu nhiều hơn nữa.

Re Mi Sol Fa Fa Mi Fa Mi Fa Mi Fa Sol

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Chưa Quên Người Yêu Cũ

Đâu phải em muốn quên, là sẽ quên, là sẽ quên

Do sol Do Fa Mi, sol Mi Re, sol Re Do

Đâu phải mong hết đau, là bớt đau, là bớt đau.

Do la Do Sol Fa, la Fa Mi, sol Mi Re

Nhiều khi lý trí cố gắng mạnh mẽ, nhưng trái tim thật sự yếu đuối

Re Mi Fa Sol Sol Sol Mi Sol, Re Mi Re Do# Do# Re Mi

Là em giấu đi, chỉ là em giấu đi.

Re Mi Sol Fa, la si Do Mi Re

 

Đâu phải yêu hết tâm, người để tâm, người để tâm.

Do sol Do Fa Mi, sol Mi Re, sol Re Do

Đâu phải cho hết đi, người chẳng đi, người chẳng đi.

Do la Do Sol Fa, la Fa Mi, sol Mi Re

Chỉ vì đôi khi yêu thương một ai, ta chẳng mong nhận lại chi hết

Re Mi Fa Sol Sol Sol Mi Sol, Re Mi Re Do# Do# Re Mi

Ngờ đâu mấy khi, tình yêu lại khiến ta hoen bờ mi

Re Mi Sol Fa, la Do la Mi Re Do si Do

Và không thể quên, cũng là một cách yêu thương gọi tên.

Re Mi Sol Fa, Mi la Do Mi Re Do si Do

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO F4 ĐỂ CHƠI BÀI Chưa Quên Người Yêu Cũ

KARAOKE | Chưa Quên Người Yêu Cũ | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam