Cảm Âm Cho Vừa Lòng Em | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Cho Vừa Lòng Em | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
5/5 - (1 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Cho Vừa Lòng Em | Mặc Thế Nhân | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm Cho Vừa Lòng Em

Thôi rồi ta đã xa nhau kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng

DO la / DO mi / RE MI MI / DO DO RE / MI la DO la sol la

Anh đường anh em đường em, yêu thương xưa chỉ còn âm thầm

LA MI LA RE DO LA / SOL SOL SOL LA MI SOL MI

Anh đành quên cả sao anh, kỷ niệm xưa sánh như biển lớn

DO la / DO mi RE RE RE / RE DO RE / MI DO la MI

Ân tình cao tựa bằng non, chỉ đổi bằng nhung lụa sao người

LA MI / LA RE DO LA / FA FA FA LA FA LA SI MI

 

Lời 2: Cảm Âm Cho Vừa Lòng Em

Em về góp lại thư anh, cả nghìn trang giấy mỏng xanh màu

DO la / DO mi / RE MI MI / DO DO RE / MI la DO la sol la

Gom cả áo lạnh ngày xưa, anh đem ra đốt thành tro tàn

LA MI LA RE DO LA / SOL SOL SOL LA MI SOL MI

Cho người xưa khỏi phân vân, khi ngồi đan áo cho người mới

DO la / DO mi RE RE RE / RE DO RE / MI DO la MI

Khi mùa đông lạnh lùng sang, anh khỏi nhớ chuyện ngày xưa

LA LA FA / LA SI MI DO RE LA

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Cho Vừa Lòng Em

Anh ơi hết rồi hết rồi, chẳng còn chi nữa đâu anh

FA SOL SOL / SOL LA MI / RE MI la / mi la MI SOL MI RE RE

Yêu thương như nước trôi qua cầu, như đàn trỗi cung sầu

LA SI SI / SI DO3 SI SI LA MI / LA MI LA MI RE

Còn gì nữa đâu?

DO RE RE MI LA

 

Lời 3: : Cảm Âm Cho Vừa Lòng Em

Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta đã phụ tôi hoài

DO la / DO mi RE MI MI / DO DO RE MI la DO sol la la

Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình

LA MI / LA RE DO LA / SOL SOL SOL LA MI SOL MI

Tôi giận tôi đã ngây thơ đem tình yêu hiến dâng người hết

DO la / DO mi RE RE / RE DO RE MI DO la MI

Nên giờ tôi chẳng còn chi, khi người ngoảnh mặt mà đi

LA MI LA RE DO LA / LA FA LA SI MI DO RE LA

 

CÁC BẠN XEM THÊM CẢM ÂM

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI CHO VỪA LÒNG EM

CHO VỪA LÒNG EM KARAOKE

YouTube video

Hãy chia sẻ để có thêm nhiều bạn yêu sáo hơn nha
Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam