Cảm Âm Cho Vừa Lòng Em | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Cho Vừa Lòng Em | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Cho Vừa Lòng Em | Mặc Thế Nhân | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm Cho Vừa Lòng Em

Thôi rồi ta đã xa nhau kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng

DO la / DO mi / RE MI MI / DO DO RE / MI la DO la sol la

Anh đường anh em đường em, yêu thương xưa chỉ còn âm thầm

LA MI LA RE DO LA / SOL SOL SOL LA MI SOL MI

Anh đành quên cả sao anh, kỷ niệm xưa sánh như biển lớn

DO la / DO mi RE RE RE / RE DO RE / MI DO la MI

Ân tình cao tựa bằng non, chỉ đổi bằng nhung lụa sao người

LA MI / LA RE DO LA / FA FA FA LA FA LA SI MI

 

Lời 2: Cảm Âm Cho Vừa Lòng Em

Em về góp lại thư anh, cả nghìn trang giấy mỏng xanh màu

DO la / DO mi / RE MI MI / DO DO RE / MI la DO la sol la

Gom cả áo lạnh ngày xưa, anh đem ra đốt thành tro tàn

LA MI LA RE DO LA / SOL SOL SOL LA MI SOL MI

Cho người xưa khỏi phân vân, khi ngồi đan áo cho người mới

DO la / DO mi RE RE RE / RE DO RE / MI DO la MI

Khi mùa đông lạnh lùng sang, anh khỏi nhớ chuyện ngày xưa

LA LA FA / LA SI MI DO RE LA

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Cho Vừa Lòng Em

Anh ơi hết rồi hết rồi, chẳng còn chi nữa đâu anh

FA SOL SOL / SOL LA MI / RE MI la / mi la MI SOL MI RE RE

Yêu thương như nước trôi qua cầu, như đàn trỗi cung sầu

LA SI SI / SI DO3 SI SI LA MI / LA MI LA MI RE

Còn gì nữa đâu?

DO RE RE MI LA

 

Lời 3: : Cảm Âm Cho Vừa Lòng Em

Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta đã phụ tôi hoài

DO la / DO mi RE MI MI / DO DO RE MI la DO sol la la

Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình

LA MI / LA RE DO LA / SOL SOL SOL LA MI SOL MI

Tôi giận tôi đã ngây thơ đem tình yêu hiến dâng người hết

DO la / DO mi RE RE / RE DO RE MI DO la MI

Nên giờ tôi chẳng còn chi, khi người ngoảnh mặt mà đi

LA MI LA RE DO LA / LA FA LA SI MI DO RE LA

 

CÁC BẠN XEM THÊM CẢM ÂM

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI CHO VỪA LÒNG EM

CHO VỪA LÒNG EM KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam