Cảm Âm Cánh Chim Báo Tin Vui | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Cánh Chim Báo Tin Vui | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Cánh Chim Báo Tin Vui | Sáo D5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Cánh Chim Báo Tin Vui

Ê pơ rơ tốc, pơ rơ tốc, pơ rơ tốc, pơ rơ tốc

Do3 Si Si Do3 Si Si Do3 Si Si Do3 Si Si Do3

Hỡi chim vì cớ chi chim hót lên lời ca tưng bừng

Do3 Sol Mi La Sol, Fa Sol Fa Mi Fa Mi Do

Rộn ràng chim tung đôi cánh vút bay lên tận trời mây

Do Do Mi Mi Fa Sol La Sol Fa Mi Fa Sol

Này chim chim nói gì ê ê.

Sol Do3 Do3 SiDo3 La Si Sol

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Cánh Chim Báo Tin Vui

Ê pơ rơ tốc, pơ rơ tốc, pơ rơ tốc, pơ rơ tốc

Do3 Si Si Do3 Si Si Do3 Si Si Do3 Si Si Do3

Hỡi cô nàng mến yêu khắp Tây Nguyên vùng lên rồi

Do3 Sol Mi La Sol La La La Fa Mi Re

Đồn thù sụp đổ tan hoang

Do Do Do Mi Fa Sol

Chim bay báo khắp buôn làng, đánh chiêng reo ba trái núi.

Si Si La Si La Sol, Re3 Do3 Si Do3 Re3 Mi3

 

Đoạn 3 : Cảm Âm Cánh Chim Báo Tin Vui

Mừng sông Ba sóng nổi, mừng Trường Sơn rung núi

Mi Fa Sol Sol Do, Mi Fa Sol Sol Do3

Mừng nhân dân xông lên diệt quân thù

Sol Do3 Do3 Si Si La Si Sol

Trong tiếng đàn T’rưng vang vang

Sol Do3Sol Mi MiFa Sol Sol

Giờ chim bay về miền Bắc báo tin vui đến Bác Hồ.

Mi Sol Sol Mi Sol Si Si La La Si La Sol

 

Lời 2

Ê pơ rơ tốc, pơ rơ tốc, pơ rơ tốc, pơ rơ tốc

Do3 Si Si Do3 Si Si Do3 Si Si Do3 Si Si Do3 Si Si Do3

Hỡi chim nhỏ mến yêu, chim hãy thưa cùng với Bác Hồ

Do3 Sol Mi La Sol, Fa Sol Fa Mi Fa Mi Do

Rằng lòng người dân Tây Nguyên thiết tha mong Người về thăm

Do Do Mi Mi Fa Sol La Sol Fa Mi Fa Sol

Này chim hãy nhớ lời ê ê.

Sol Do3 Do3 SiDo3 La Si Sol

 

Ê pơ rơ tốc, pơ rơ tốc, pơ rơ tốc, pơ rơ tốc

Do3 Si Si Do3 Si Si Do3 Si Si Do3 Si Si Do3

Hỡi cô nàng mến yêu hãy hát lên lời ca đẹp

Do3 Sol Mi La Sol La La La Fa Mi Re

Để rừng nở thêm hoa tươi

Do Do Re Do Fa Sol

Trên nương bông lúa chín vàng hát lên bài ca chiến thắng.

Si Si La Si La Sol, Re3 Do3 Si Do3 Re3 Mi3

 

Diệt cho hết quân thù để miền Nam giải phóng

Mi Fa Sol Sol Do, Mi Fa Sol Sol Do3

Vì nhân dân ta vui quanh Bác Hồ trong tiếng đàn T’rưng vang vang

Sol Do3 Do3 Si Si La Si Sol Sol Do3Sol Mi MiFa Sol Sol

Giờ chim bay về miền Bắc báo tin vui đến Bác Hồ.

Mi Sol Sol Mi Sol Si Si La La Si La Sol

 

Ê pơ rơ tốc, pơ rơ tốc, pơ rơ tốc, pơ rơ tốc

Si Si Do3 Si Si Do3, si si Do si si Do

Vui quá chim vang lên lời ca.

Mi3 Mi3 Re3 Re3 Do3 Si Do3

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO D5 ĐỂ CHƠI BÀI Cánh Chim Báo Tin Vui

KARAOKE | Cánh Chim Báo Tin Vui | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam