Cảm Âm Bóng Cây Kơ Nia | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Bóng Cây Kơ Nia | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Bóng Cây Kơ Nia | Sáo Bb4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Bóng Cây Kơ Nia

Buổi sáng em làm rẫy thấy bóng cây kơ nia

MiFa Sol Fa Mi Sol Mi Fa Mi Do Do

Bóng ngã che ngực em về nhớ anh không ngủ

Do solDo Do sol Do mi fala sol sol mi

Trời chiều mẹ lên rẫy thấy bóng cây kơ nia

sol fa mib do mifa solDo Mi MiFa Dosi Do

Bóng tròn che lưng mẹ về nhớ anh mẹ khóc.

solDo mifa solDo solfa mi misol fa do sol

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Bóng Cây Kơ Nia

Em hỏi cây kơ nia gió mây thổi về đâu

Mi Fa MiDo Mi Mi Sol Fa solDo Mi Fa

Em hỏi cây kơ nia gió mây thổi về đâu

Fa Sol FaMi Fa Fa Sol Fa Mi Fa Sol

Về phương mặt trời mọc

DoMi Do Do Do Do

Mẹ hỏi cây kơ nia rễ cây uống nước đâu

do do sol sol sol Re Do Re Re si

Uống nước nguồn miền bắc.

si la mifa sol Do

 

Con giun sống nhớ đất chim phí sống nhờ rừng

Mi Mi Fa Sol Sol Mi Sol Mi Do sol

Em và mẹ nhớ anh uống nước nguồn miền Bắc

sol do mi fala sol Re Do si Do Re

Như bóng cây kơ nia, như gió cây kơ nia

Mi Fa MiDo Mi Sol, Fa Sol FaMi Fa Mi

Như bóng cây kơ nia, như gió cây kơ nia.

Do Re Dosi Do Re, Mi Fa MiRe Do Do

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO Bb4 ĐỂ CHƠI BÀI Bóng Cây Kơ Nia

KARAOKE | Bóng Cây Kơ Nia | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam