Cảm Âm Bất Quá Nhân Gian | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Bất Quá Nhân Gian | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Bất Quá Nhân Gian | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Đoạn 1 : Bất Quá Nhân Gian

Re Mi Fa Mi Fa Mi Fa Mi Fa

la la sib sib sib la sol

do do do do do do do Re Do Do

sol fa la la la sol la

 

Đoạn 2 : Bất Quá Nhân Gian

Re Re Re Mi Fa Fa Mi Fa

Re La Sol Sol Sol Sol Sol La Sib Sol

Re Re Do Do Do Mi Mi

Mi Mi Mi la la la La Sol Fa Re

 

Điệp Khúc : Bất Quá Nhân Gian

La Sol La Sol La FaSol La

Fa Mi Mi Mi Fa MiRe DoRe Re

Fa Fa Fa Fa Fa Sol La Sol

Fa Mi la la la La La Sib La Sol FaRe

 

La Re3 Re3 Do3 Do3 Sol Do3 La

Fa Mi Mi Mi Fa MiRe DoRe Re

Sol Sol Sol Sol Sol Re Fa Do3 Sol

La Do3 Do Do Re Mi Sol Do Mi Re

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI BÀI Bất Quá Nhân Gian

KARAOKE | Bất Quá Nhân Gian | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam