Cảm Âm Bản Tình Ca Mùa Đông | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Bản Tình Ca Mùa Đông | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
Hãy chia sẻ để thêm nhiều bạn yêu sáo hơn

YouTube video

Cảm Âm Bản Tình Ca Mùa Đông | Sáo Bb4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Bản Tình Ca Mùa Đông

la si Do Do Do Do, Do Do Re
sol la si si si si, Do la
fa sol la la la la
la la sol# la si mi

la si Do Do Do Do, Do Do Re
sol Mi Mi Mi Sol Sol Re Do
la si Do Do Do Do
si Do Re Mi Fa Mi

Điệp Khúc : Bản Tình Ca Mùa Đông

Re Mi Fa Fa Fa Fa, Mi Re Do
si Do Re, Mi Fa Mi Fa Mi Re Do si la
la si Do Re Re Re Re, Do si la sol#
sol# la si Re Do Do Re Mi Mi

Re Mi Fa Fa Fa Fa, Mi Re Do si
si Do Re, Mi Fa Mi Fa Mi Re Do si la
la si Do Re Re Re Re, Do si la sol#
sol# la si, si si si Do la

Kết : Cảm Âm Bản Tình Ca Mùa Đông

Mi Re Re Do Re, sol SolLa Sol Sol Fa Fa Mi Mi
si Do Re Re Re, Re Re Re Mi Fa Mi

Re Mi Fa Fa Fa Fa, Mi Re Do si
si Do Re, Mi Fa Mi Fa Mi Re Do si la
la si Do Re Re Re Re, Do si la sol#
Fa Mi Re, Re Do Do Re Mi Mi

Mi Sol Sol Fa Fa Fa, Mi Re Do si
La Sol Fa, Mi Fa Mi Fa Mi Re Do si la
la si Do Re Re Re Re, Do si la sol#
sol# la si, si si si Do la

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO Bb4 ĐỂ CHƠI BÀI Bản Tình Ca Mùa Đông TẠI ĐÂY

KARAOKE | Bản Tình Ca Mùa Đông | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Hãy chia sẻ để thêm nhiều bạn yêu sáo hơn