Cảm Âm Bài Ca Trường Sơn | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Bài Ca Trường Sơn | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Bài Ca Trường Sơn | Sáo Bb4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Bài Ca Trường Sơn

Trường sơn ơi trên đường ta qua không một dấu chân người.

sol Do Do Do si Do Do Do si Re Do sol

Có chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác.

Mi Mi Re la Re Re Re ReMi Mi

Dừng ở chân đèo mà nghe suối hát,

Mi Mi SolLa Mi Mi SolMi SolLa La

ngắt một đóa hoa rừng cài lên mũ ta đi.

Sol Re Sol Mi Re Re Mi SolLa Mi Mi

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Bài Ca Trường Sơn

Trường sơn ơi, ơi trường sơn ơi

ReMi MiRe, Do Re Re

đèo vút cao vượt qua mây gió,

Do Mi Re Do Re ReMi Mi

đạp đá tai mèo bằng sức gió ngàn cân.

la Do lasol re sol la ReDo sol la

đi ta đi những trai làng Phù Đổng,

Re Re Re Mi Re la sol mi

còn gì vui hơn dường ra trận mùa xuân.

sol sol si si sol la mi mi Do

 

Đoạn 3 : Cảm Âm Bài Ca Trường Sơn

Ôi có những vì sao thức cùng ta đêm nay.

si Mi Mi la si ReDosi mi sol sol sol

Như mắt em sáng lên muôn niềm tin

Sol LaSol Mi LaSol Mi Mi ReMi Mi

ta nhớ má Năm Căn ta thương em Cửa Việt

Mi Fa Fa MiRe Re Re Re ReDo lasol la

mười bốn năm rồi giấc ngủ chưa tròn.

la ReMi Do la Do sol la mi

cả miền Nam đang gọi chúng ta đi

si Do Mi Mi Re Sol Re Re

 

Đoạn 4 : Cảm Âm Bài Ca Trường Sơn

trường sơn ơi, trường sơn ơi,

sol Do Do, si Sol Sol

đêm nay ta đi trường sơn lộng gió,

Sol Sol Sol Sol Re Sol ReSol La

trời vắng trăng sao nhưng tim ta rực lửa,

Fa La Sol Sol Fa Fa Fa Do la

đi ta đi tung tung cách đại bàng

Mi Mi Mi FaSol Sol Re Re

hát khúc nhạc hùng giải phóng miền Nam,

Mi Fa si si sol Mi si Do

giải phòng Miền Nam.

Re La Fa# Sol

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO Bb4 ĐỂ CHƠI BÀI Bài Ca Trường Sơn

KARAOKE | Bài Ca Trường Sơn | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam