Cảm Âm Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân | Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân | Sáo Trúc Hoàng Anh

YouTube video

Cảm Âm Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân | Sáo Bb4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân

Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận

la la sol mi do mi la la sol mi

Trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác

Do Do Re Mi Sol Sol Mi Re Do Re Mi

Nở ngàn hoa chiến công ta dâng lên người

la Do Re Mi Re Do Do la mi

Dâng lên tới Đảng cả niềm tin chiếu sáng ngời.

fa fa mi re re mi la la la mi

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân

Cờ sao quyết thắng lấp lánh soi sáng đường cháu đi

la Do Re Mi Sol Sol Mi MiRe Do Mi Re

Đi, ta đi giải phóng miền Nam

Mi Mi Mi la Mi Do Re

Khi quê hương nhà vẫn còn bóng quân xâm lược

Mi Mi Re Do Do la Do la sol mi

Thì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi

re mi re remi la MiRe Do Mi Re

Lời Bác thúc giục chúng ta

la Mi Re Do Mi Re

Chiến đấu cho quê nhà Nam Bắc hòa lời ca.

si Re si la sol la siRe mi sol la

 

Lời 2 : Cảm Âm Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân

Năm xưa Bác cùng đoàn con đi chiến dịch

la la sol mi do mi la la sol mila

Núi rừng vẫn nhớ, suối vẫn in bóng hình của Bác

Do Do Re Mi Sol Sol Mi Re Do Re Mi

Cả đoàn quân tiến theo Người như thác đổ

la Do Re Mi Re Do Do la misol

Điện Biên năm nào vọng lời Bác giữa chiến hào.

fa fa mi re re mi la la la mi

 

Toàn quân hôm nay vẫn phất cao cờ đỏ Bác trao

la Do Re Mi Sol Sol Mi MiRe Do Mi Re

Đi ta đi giải phóng miền Nam

Mi Mi Mi la Mi Do Re

Khi quê hương nhà vẫn còn bóng quân xâm lược

Mi Mi Re Do Do la Do la sol mi

Vì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi

re mi re remi la MiRe Do Mi Re

Lời Bác vang lừng chiến công

la Mi Re Do Mi Re

Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân.

si Re si la sol la siRe mi sol la

 

Lời 3 :

Hôm nay Bác gọi cả non sông đáp lời

la la sol mi do mi la la sol mi

Giương lê xốc tới quyết tiến lên ta giành chiến thắng

Do Do Re Mi Sol Sol Mi Re Do Re Mi

Đường hành quân dốc núi cao bao vực thẳm

la Do Re Mi Re Do Do la mi

Gian nan nào bằng lòng hờn căm cao ngút trời.

fa fa mi re re mi la la la mi

 

Miền Nam ta ơi, hãy phất cao cờ đỏ thắm tươi

la Do Re Mi Sol Sol Mi MiRe Do Mi Re

Ta xông lên giải phóng thành đô

Mi Mi Mi la Mi Do Re

Phá hết bót đồn quét sạch hết quân xâm lược

Mi Mi Re Do Do la Do la sol mi

Vì độc lập tự do quyết giành ấm no

re mi re remi la MiRe Do Mi Re

Giành lấy những mùa xuân

la Mi Re Do Mi Re

Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân.

si Re si la sol la siRe mi sol la

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO Bb4 ĐỂ CHƠI BÀI Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân

KARAOKE | Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam