Cảm Âm Anh Quân Bưu Vui Tính | Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Anh Quân Bưu Vui Tính | Sáo Trúc Hoàng Anh

YouTube video

Cảm Âm Anh Quân Bưu Vui Tính | Sáo Bb4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Anh Quân Bưu Vui Tính

Mọi người đều gọi tôi

re re re refa sol

Là anh lính quân bưu vui tính nhất trên đời

fa sol laDo la sol sol la Do fa re

Bởi vì họ bảo tôi là anh lính quân bưu hay hát ấy hay cười

re re re refa sol fa sol laDo la sol sol la Do fa re

Tôi cười vì lòng tôi vui, tôi ca vì tôi chiến thắng

fa re re re fa sol sol sol fa sol la la

Cánh chim bay là tôi đang chắp cho đôi chân tuyệt vời

Do la sol fa sol la Do la sol fa re re

Lòng vui theo gió reo tận đỉnh Trường Sơn.

sol la la sol fa re re la Re

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Anh Quân Bưu Vui Tính

Tôi đi sau lưng ba lô trên vai khẩu súng yêu

Do Re Re Re Re ReFa Fa Fa la Fala Re

Bên này công văn nhà nước bên đây công văn trái tim

sol fa sol sol fa la la la la la  ReDo la

Ai da da anh ai dà dà ai dá da anh ai dà dà

sol Do la sol fa re re sol la la la fa re refa

Cười chi anh nuôi yêu mến có thư, thư của anh đây

la Re Re Re Mi Fa Fa Mi Mi la Re Re

À cô quân y yêu qu‎ý có thư, thư của cô đây

la Re Re Do Mi Sol, Fa Fa la Re Re

Ai da da anh ai dà dà ai dá da anh ai dà dà.

sol Do la sol fa re re

 

Đoạn 3 : Cảm Âm Anh Quân Bưu Vui Tính

Nhiều ngày nhịn cả cơm

re re re refa sol

Bụng tuy đói mắt hoa tôi vẫn cứ vui cười

fa sol laDo la sol fa sol Do fa re

Nhiều lần bị giặc vây là tôi đánh

re re re refa sol fa sol laDo

Đánh tan rồi tôi hát tiếp lời

la sol fa sol Do fa re

Thư này là lệnh của trên, thư đây là tin chiến thắng

fa re re re fa sol sol sol fa sol la la

Có lá thư tình yêu mà dán năm tem

Do la sol fa sol la Do la sol fa re re

Lòng tôi vui, vui theo cuộc đời bạn ơi.

sol la la sol fa re re la Re

Đảng cho trái tim tuyệt vời

Re Fa Sol Fa Re Re

Và tôi vẫn luôn cười

Re Fa Sol MiRe Re

Vì thế núi phải cúi đầu trước tôi.

Re La La la SolFa Re Fa Re

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO Bb4 ĐỂ CHƠI BÀI Anh Quân Bưu Vui Tính

KARAOKE | Anh Quân Bưu Vui Tính | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam