Cảm Âm Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu | Hứa Kim Tuyền | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu | Hứa Kim Tuyền | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu | Hứa Kim Tuyền | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu

Em đi xem phim một mình giữa đêm

MI MI MI MI / RE RE FA MI

Và đi karaoke một mình giữa đêm

sol / MI MI MI MI RE RE FA MI

Để biết em cô đơn làm sao

SOL SOL FA FA MI la la

Để biết em nhớ anh nhường nào

SOL SOL FA FA MI sol RE

 

Lời 2: Cảm Âm Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu

Em đi Seoul một mình ngắm tuyết rơi

MI MI MI MI / RE RE FA MI

Và đi Bali một mình ngắm biển khơi

sol / MI MI MI MI RE RE FA MI

Để thấy em chơi vơi làm sao

SOL SOL FA FA MI la la

Để thấy em yêu anh nhường nào

SOL SOL FA FA MI sol RE

Sao mình không gạt bỏ đi hết những lời nói ngoài kia

MI RE MI / RE MI / RE MI / RE DO RE la RE

Và sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia

MI RE MI / RE MI / RE MI / RE DO RE la DO / RE DO RE MI SOL

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu

Giữa ngân hà em biết đâu là

MI RE DO RE MI DO la

Biết đâu là thế gian này mà

MI RE DO MI RE si sol

Mình bên nhau, được yêu nhau, được hôn nhau và trao nhau trái tim đậm sâu

sol la DO / sol la DO / sol la DO / sol la DO / FA MI RE MI

Giữa ngân hà em biết đâu là

MI RE DO RE MI DO la

Biết đâu một sớm mai khi mà

MI RE DO MI RE si sol

Cần bao lâu, chờ bao lâu, đợi bao lâu, tình trao nhau mãi thôi đậm sâu

sol la DO / sol la DO / sol la DO / sol la DO / FA MI RE MI RE DO

 

Giữa ngân hà, giữa ngân hà, giữa ngân hà

DO si sol DO si sol / DO si sol

Biết đâu là, biết đâu là, biết đâu là

DO si sol DO si sol DO si sol

Hành tinh của hai chúng ta

si DO RE RE MI DO

Ở 1 thế giới còn rất xa

DO FA MI FA SOL / DO RE DO

Anh chưa yêu em (×3) đến vậy đâu.

MI MI MI MI / MI MI MI MI LA DO RE

Anh chưa thương em (×3) đến vậy đâu

RE RE RE RE / RE RE RE RE SOL si DO

Vậy nên, người mới buông tay dễ dàng như thế

si DO / DO FA MI RE DO RE MI

Nhưng em yêu anh (×3) rất đậm sâu

MI MI MI MI / MI MI MI MI LA DO RE

Nhưng em thương anh (×3) rất đậm sâu

RE RE RE RE / RE RE RE RE SOL si DO

Vậy nên, chẳng thể buông tay dễ dàng

si DO / DO FA MI RE DO RE DO

 

Giữa ngân hà, giữa ngân hà, giữa ngân hà

DO si sol DO si sol / DO si sol

Biết đâu là, biết đâu là, biết đâu là

DO si sol DO si sol DO si sol

Hành tinh của hai chúng ta

si DO RE RE MI DO

Ở 1 thế giới còn rất xa

DO FA MI FA SOL / DO RE DO

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI ANH CHƯA THƯƠNG EM ĐẾN VẬY ĐÂU

ANH CHƯA THƯƠNG EM ĐẾN VẬY ĐÂU | HỨA KIM TUYỀN | KARAOKE

YouTube video

 

 

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam