Cảm Âm Anh Cho Em Mùa Xuân | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Anh Cho Em Mùa Xuân | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh

 

YouTube video

Cảm Âm Anh Cho Em Mùa Xuân | Nguyễn Hiền | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm Anh Cho Em Mùa Xuân

Anh cho em mùa xuân, nụ hoa vàng mới nở,

chiều đông nào nhung nhớ

FA FA RE DO FA / FA SOL FA LA la / la sib la sib DO

Đường lao xao lá đầy, chân bước mòn hè phố,

mắt buồn vin ngọn cây

la sib DO RE la / DO RE DO RE LA / LA DO RE DO SOL

 

Lời 2: Cảm Âm Anh Cho Em Mùa Xuân

Anh cho em mùa xuân, mùa xuân này tất cả,

lộc non vừa trẩy lá

FA FA RE DO FA / FA SOL FA LA la / la sib la sib DO

Lời thơ thương cõi đời, bầy chim lùa vạt nắng

trong khói chiều chơi vơi,

la sib DO RE la / DO RE DO RE LA / SOL LA RE MI FA

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Anh Cho Em Mùa Xuân

Đất mẹ gầy cỏ lúa, đồng ta xanh mấy mùa

FA la sib DO FA / la sib DO RE la

Ngoài đê diều căng gió, thoảng câu hò đôi lứa…

DO FA DO FA SOL / FA SOL FA SOL LA

Trong xóm vang chuông chùa, trăng sáng soi liếp dừa

LA DO LA LA RE / SOL LA SOL LA DO

Con sông dài mấy nhánh, cát trắng bờ quê xưa

DO RE la RE FA / SOL LA RE FA SOL

 

Lời 3: Cảm Âm Anh Cho Em Mùa Xuân

Anh cho em mùa xuân, trẻ nô đùa khắp trời

FA FA RE DO FA / FA SOL FA LA la

Niềm yêu đời phơi phới

la sib la sib DO

Bàn tay thơm sữa ngọt, giải đất hiền chim hót,

mái nhà xinh kề nhau…

la sib DO RE la / DO RE DO RE LA / LA DO RE DO SOL

 

Lời 4: Cảm Âm Anh Cho Em Mùa Xuân

Anh cho em mùa xuân, đường hoa vào phố nhỏ, nhạc chan hòa đây đó

FA FA RE DO FA / FA SOL FA LA la / la sib la sib DO

Tình yêu non nước này, bài thơ còn xao xuyến

rung nắng vàng ban mai

la sib DO RE la / DO RE DO RE LA / SOL LA RE MI FA

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI ANH CHO EM MÙA XUÂN

ANH CHO EM MÙA XUÂN | KARAOKE

YouTube video

 

 

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam