Cảm Âm Anh Ba Hưng | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Anh Ba Hưng | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh
Hoàng Anh mong bạn đánh giá bài viết post

YouTube video

Cảm Âm Anh Ba Hưng | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Anh Ba Hưng

Có anh Ba Hưng

Fa Re ReDo Re

Vốn thiệt nông dân

Fa laDo ReDo Re

Đi lính hơn năm trường

Re Fa Re Do sol

Vừa mới được huân chương.

la Fa laDo ReDo Re

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Anh Ba Hưng

Thằng Sáu thấy anh nó mừng

Re La La Fa La Re

Thiệt thằng nhỏ xíu mà khôn

Fa Do Fa La Fa Sol

Nó khen nó khen anh hoài

Fa Re Fa Re Do sol

Nó nói rằng anh có tài.

Fa Fa la Re Fa la

 

Đoạn 3 : Cảm Âm Anh Ba Hưng

Nó nói mới một năm nay

Fa Fa Fa la Do Re

Mà anh đã bắn

Re Fa Sol La

Giết Tây hơn trăm thằng

La Fa Fa Mi Re

Diệt trừ quân Pháp sài lang

Fa Do Fa La Fa Sol

Diệt trừ đế quốc sài lang.

Fa Do Fa La Fa Sol

 

Đoạn 4 :

Nó vô bắn phá

La Fa Sol La

Nát tan xóm mình

La Fa Mi Re

Láng giềng hỏi thăm sự tình

Fa la Re Do la sol

Tôi nói, có anh Ba Hưng.

Do Fa Fa Re Do Re

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Anh Ba Hưng

KARAOKE | Anh Ba Hưng | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam