fbpx

Cảm Âm Ai Là Người Thương Em – Quân A.P ( Beat Karaoke Sáo Trúc )

Cảm Âm Ai Là Người Thương Em – Quân A.P ( Beat Karaoke Sáo Trúc )

Cảm Âm Ai Là Người Thương Em – Hocthoisao.com

Fa SoL La, La SoL La, FaSoL Mi

Người con gái anh từng yêu Sao Rồi?

Fa Mi Re SoL La SoL MRe Đô.

Có một mình Đi dưới mưa Lúc buồn?

Fa SoL SLa, La SoL La, Rê2 Đô2 SoL

Lệ còn Rơi khi ngồi xem thước phim buồn?

Fa Mi Re Mi Fa La SoL, RMi ĐoRe

Ôm thật chặt vào ai khóc như Đứa tRẻ?

Fa SoL La, La SoL La, FaSoL Mi

Người con gái anh từng yêu quên Rồi

Fa Mi Re SoL La SoL,Mi Re Đô.

Có những chiều tay nắm tay ngóng Đợi

Fa SoL La,La SoL La, Rê2 Mi2 Rê2 Đô2

Hoàng hôn xuống ta kề vai nói những Lời

La Đô2 Rê2 Rê2 Đô2 SoL, Đô2 Rê2

Rằng Đôi ta Sẽ chỉ cần nhau thôi

La Đô2 Rê2 Mi2 Fa2 ReM2 Đô2 Rê2

hà ha ha ha há ha hà ha

Điệp Khúc:

SoL2 La2 SoL2 Fa2, Fa2 Fa2 Fa2 , M2 Rê2 FaSoL2 M2 Rê2 Đô2.

Cô gái anh yêu hay quan tâm anh và nhắc anh bao Điều

SoL2 La2 SoL2 Fa2, Rê2 Fa2 SoL2, Fa2 SoL2La2 Sib2 La2 SoL2

Em thích hoa hồng và mùa Đông Được anh ôm phía Sau Lưng

SoL2 La2 SoL2 Fa2, Fa2 Fa2 Fa2, M2 Rê2 SoL2 M2 Rê2 Đô2.

Em nói bên anh qua bao nơi em cảm thấy Rất nhẹ nhàng

La Đô2 Rê2 Đô2 Re Fa2 SoL2 MI2 Rê2

Vậy giờ ai Là người cho em yên bình?

SoL2 La2 SoL2 Fa2, Fa2 Fa2 Fa2, M2 Rê2 SoL2 M2 Rê2 Đô2

Em muốn xa anh khi yêu thương Đang gìn giữ vẫn an Lành

SoL2 La2 SoL2 Fa2, Rê2 Fa2 SoL2, Fa2 SoL2 La2 Sib2 La2 SoL2

Xóa những hi vọng một tình yêu và hai tRái tim xanh

SoL2 La2 SoL2 Fa2 ,Fa2 Fa2 Fa2, M2 Rê2 SoL2 M2 Rê2 Đô2

Quên hết bao năm Đi bên em anh thật không thể Làm Được

La2 Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 La2 SoL2 M2 Rê2

Người mình thương giờ chẳng nhớ tên quen thuộc

BEAT KARAOKE AI LÀ NGƯỜI THƯƠNG EM

https://www.youtube.com/watch?v=btEo9Tt7Ybw

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *