Cảm Âm You Are My Sunshine | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm You Are My Sunshine | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
5/5 - (1 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm You Are My Sunshine | Sáo Bb4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm You Are My Sunshine

You are my sunshine
sol Do Re Mi Mi
My only sunshine
Mi Re Mi Do Do
You make me happy when skies are gray
Do Re Mi Fa La, La Sol Fa Mi
You’ll never know, dear
Do Re Mi Fa La,
How much I love you
La Sol Fa Mi Do
Please don’t take my sunshine away
Do Re Mi, Fa Re Mi Do

Đoạn 2 :

The other night, dear
sol Do Re Mi Mi
As I lay sleeping
Mi Re Mi Do Do
I dreamt I held you in my arms
Do Re Mi Fa La, La Sol Fa Mi
When I awoke, dear
Do Re Mi Fa La,
I was mistaken
La Sol Fa Mi Do
So I hung my head and cried
Do Re Mi, Fa Re Mi Do

Đoạn 3 :

You are my sunshine
sol Do Re Mi Mi
My only sunshine
Mi Re Mi Do Do
You make me happy when skies are gray
Do Re Mi Fa La, La Sol Fa Mi
You’ll never know, dear
Do Re Mi Fa La,
How much I love you
La Sol Fa Mi Do
Please don’t take my sunshine away
Do Re Mi, Fa Re Mi Do

Đoạn 4 :

You are my sunshine
sol Do Re Mi Mi
My only sunshine
Mi Re Mi Do Do
You make me happy when skies are gray
Do Re Mi Fa La, La Sol Fa Mi
You’ll never know, dear
Do Re Mi Fa La,
How much I love you
La Sol Fa Mi Do
Please don’t take my sunshine away
Do Re Mi, Fa Re Mi Do

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO Bb4 ĐỂ CHƠI BÀI You Are My Sunshine TẠI ĐÂY

KARAOKE | You Are My Sunshine | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam