Cảm Âm Walking To Horizon | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Walking To Horizon | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
5/5 - (1 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Walking To Horizon | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Phiên Bản Dễ

 

la RE RE FA RE / DO la DO RE

 

la RE RE FA RE / DO la DO la

 

RE RE RE la sol / sol re la sol

 

DO DO DO / la sol la fa mi re

 

la RE RE FA RE / DO la DO RE

 

la RE RE FA RE / DO la DO la

 

RE RE RE la sol / sol re la sol

 

DO DO DO / la DO RE FA MI RE

 

Điệp Khúc: Cảm Âm “Walking To Horizon”

 

FA / la FA FA / RE DO RE / FA RE DO la

 

sol sol fa sol / re fa DO RE DO DO

 

la DO RE FA SOL LA SOL FA MI RE / RE MI RE DO la

 

SOL SOL LA DO / la DO RE RE

 

FA la FA FA / RE DO RE / FA RE DO la

 

sol sol fa sol / re fa DO RE DO DO

 

la DO RE FA SOL LA SOL FA MI RE / MI RE DO la

 

SOL SOL SOL LA DO la DO RE RE

 

Cảm Âm Walking To Horizon | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Phiên Bản Khó Có Nốt Láy

Tô Đỏ Là Láy

 

sla Re2 DRe2 Fa2 Re2 Do2 la Do2 RDRe2

la Re2 DRe2 Fa2 Re2 Do2 la Do2 lsla

Re2 DRe2 Re la sol sol re la sol

Do2 Do2 Do2 la sol la fa mi re

 

sla Re2 DRe2 Fa2 Re2 Do2 la Do2 RDRe2

sla Re2 Re2 Fa2 Re2 Do2 la Do2 sla

Re2 DRe2 Re2 la sol sol re la sol

Do2 Do2 Do2 la Do2 Re2 Fa2 Mi2 Re2

 

 

 

Fa2 la Fa2 Fa2 (Sol2 Fa2) Re2 Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 lsla

sol sol fa sol, re fa Do2 Re2 Do2 Do2

sla Do2 Re2 Fa2 Sol2 (La2 Sol2) Fa2 Mi2 Re2 Mi2 Re2 Do2 sla

Sol2 , FSol2 La2 Do2 la Do2 Re2 DRe2

 

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI “WALKING TO HORIZON” TẠI ĐÂY

WALKING TO HORIZON | KARAOKE

YouTube video

Hãy chia sẻ để có thêm nhiều bạn yêu sáo hơn nha