Cảm Âm Vầng Trăng Cổ Tích | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Vầng Trăng Cổ Tích | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Vầng Trăng Cổ Tích | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1: Cảm Âm Vầng Trăng Cổ Tích

Một vầng trăng tỏ treo trên đỉnh trời

mi sol Do laDo Re ReDo laDo sol

Bay về đâu thế đàn cò trắng ơi

Re Dola DoMi Mi sol la Mi Re

Bà ơi chú Cuội có nhớ nhà không

sol Dola DoRe mi Mi MiRe Do Re

Sao như cháu thấy

Re Re Mi Mi

Sao như cháu thấy chú đang xuống trần

Re Re Mi Sol Mi Re Mi Do

Nghìn năm rồi nhỉ bên gốc cây đa

mi la mi misol Do ReMi ReDo Do

Cuội ơi em hỏi trăng non hay già

la Re Re laMi Re Do la sol

Nghìn năm rồi nhỉ bên gốc cây đa

Re Sol Re ReMi Mi MiSol Mi Mi

Cuội ơi em hỏi trăng non hay già

la Re Re laMi Re Re Re Do

 

Đoạn 2: Cảm Âm Vầng Trăng Cổ Tích

Một đàn chim nhỏ chơi trăng giữa trời

mi sol Do laDo Re ReDo laDo sol

Biết bao giờ nhỉ Cuội được xuống chơi

Re Dola DoMi Mi sol la Mi Re

Bà ơi chú Cuội có nhớ nhà không

sol Dola DoRe mi Mi MiRe Do Re

Sao như cháu thấy

Re Re Mi Mi

Sao như cháu thấy chú đang xuống trần

Re Re Mi Sol Mi Re Mi Do

Nghìn năm rồi nhỉ bên gốc cây đa

mi la mi misol Do ReMi ReDo Do

Cuội ơi em hỏi trăng non hay già

la Re Re laMi Re Do la sol

Nghìn năm rồi nhỉ bên gốc cây đa

Re Sol Re ReMi Mi MiSol Mi Mi

Cuội ơi em hỏi trăng non hay già

la Re Re laMi Re Re Re Do

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Vầng Trăng Cổ Tích

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam