Cảm Âm Trống Cơm | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Trống Cơm | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
Hoàng Anh mong bạn đánh giá bài viết post

YouTube video

Cảm Âm Trống Cơm | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 Cảm Âm Trống Cơm

Tình bằng có cái trống cơm,

sol sol DO DO RE DO sol

khen ai khéo vỗ ớ mấy bông mà lên bông,

sol fa sol DO sol DO DO DO sol / sol fa sol

ớ mấy bông mà lên bông.

DO DO sol / sol fa sol

 

Đoạn 2 Cảm Âm Trống Cơm

Một vầy tang tình con sít,

DO DO / RE DO RE MI

một vầy tang tình con sít,

DO DO / RE DO RE MI

ớ mấy lội, lội, lội sông ớ mấy đi tìm em nhớ thương ai.

MI MI sol / la sol / la sol la sol la DO / DO DO la sol la DO sol

Ồ con mắt ớ mấy lịm dim,

sol sol DO / DO DO sol la sol la DO

ồ con mắt ớ mấy lịm dim.

sol sol DO / DO DO sol la sol la DO

Một vầy tang tình con nhện, ô ố ô ô mấy giăng tơ.

DO DO / RE DO RE sol / SOL LA SOL

Giăng tơ ớ mấy tơ hồng em nhớ thương ai.

MI SOL MI RE MI / MI RE MI SOL SOL MI RE DO la DO la sol

Duyên nợ chớ mấy tang bồng,

la sol mi sol mi sol mi re do

duyên nợ chó mấy tang bồng.

LA SOL MI / SOL MI SOL MI RE DO

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI “TRỐNG CƠM” TẠI ĐÂY

TRỐNG CƠM | KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam