Cảm Âm Tình Nguyệt Thần Thoại Trăng Sao A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Tình Nguyệt Thần Thoại Trăng Sao A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Tình Nguyệt Thần Thoại ( Trăng Sao ) | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Tình Nguyệt Thần Thoại Trăng Sao

La Sol Fa Sol, Fa Mi Fa, Mi Re Do
Re Fa Mi Do la
Fa Sol La, Sol Fa Sol, Fa Mi Fa, Mi Re Do
Re La Mi Sol Fa

Ah ah ah…
Re Fa Mi, Fa Sol La Do3 La
Ah ah ah…
Re Fa Mi, Fa Sol Fa

Đoạn 2 : Cảm Âm Tình Nguyệt Thần Thoại Trăng Sao

Fa Sol La, Sol Fa Sol, Fa Mi Fa, Mi Re Do
Re Fa Mi Fa Sol La Sol
Fa Sol La, Sol Fa Sol, Fa Mi Fa, Mi Re Do
Fa Do Re La Mi, Fa Sol Fa

Điệp Khúc : Cảm Âm Tình Nguyệt Thần Thoại Trăng Sao

La Do3 Re3, Re3 Do3 Sol Do3 La Fa Re
Re Mi Fa La Sol, Do3 La
La Do3 Re3, Re3 Do3 Sol Do3 La Fa Re
La Sol Fa, La Sol, La Re

Lần 2 Cảm Âm Tình Nguyệt Thần Thoại Trăng Sao

Đoạn 3 :

Ah ah ah…
Re Fa Mi, Fa Sol La Do3 La
Ah ah ah…
Re Fa Mi, Fa Sol Fa

Fa Sol La, Sol Fa Sol, Fa Mi Fa, Mi Re Do
Re Fa Mi Fa Sol La Sol
Fa Sol La, Sol Fa Sol, Fa Mi Fa, Mi Re Do
Fa Do Re La Mi, Fa Sol Fa

Kết : Cảm Âm Thần Thoại Trăng Sao

La Do3 Re3, Re3 Do3 Sol Do3 La Fa Re
Re Mi Fa La Sol, Do3 La
La Do3 Re3, Re3 Do3 Sol Do3 La Fa Re
La Sol Fa, La Sol, La Re

La Do3 Re3, Re3 Do3 Sol Do3 La Fa Re
La Sol Fa, La Sol, Do3 La
La Do3 Re3, Re3 Do3 Sol Do3 La Fa Re
La Sol Fa, La Sol, La Re

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI Thần Thoại Trăng Sao

KARAOKE | Thần Thoại Trăng Sao | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam