Cảm Âm Something Happened To My Heart | Vườn Sao Băng OST | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Something Happened To My Heart | Vườn Sao Băng OST | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
5/5 - (1 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Something Happened To My Heart | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Something Happened To My Heart

fa sol sol la la, sol fa sol la la

sol fa sol la la la la sol fa sol

fa fa Do sib sib, fa fa sib la la

sol fa la sol, sol la sib la

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Something Happened To My Heart

fa sol la, la la la la sol fa sol la la

sol fa Re Re Re Re Mi Fa Dosibla

sol la la sib sib sib, la sol la Re Re

Re Mi Fa, Fa Fa Fa Fa Re Fa Mi

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Something Happened To My Heart

Fa Mi Re, Re Re Do#, Re Mi Mi Re la

Fa Mi Re, Re Re Do#, Re Mi Sol Fa# Fa#

Re Do Re La Sol, Do sib Do Sol Fa

Re Mi Fa, Fa Fa Fa Fa Re Fa Mi

 

Sol Fa Mi Re, Re Re Do#, Re Mi Mi Re la

Fa Mi Re, Re Re Mi, Fa Sol La

Fa Sol La, Sol Fa Sol, Do Mi Fa Sol Fa Mi Fa

Re Mi Fa Mi Re Sol Fa Mi Re

 

Lần 2

Đoạn 3 : Cảm Âm Something Happened To My Heart

fa sol sol, la la la la sol fa sol la la

sol fa Re Re Re Re Mi Fa Dosibla

sol la la sib sib sib, la sol la Re Re

Re Mi Fa, Fa Fa Fa Fa Re Fa Mi

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Something Happened To My Heart

Fa Mi Re, Re Re Do#, Re Mi Mi Re la

Fa Mi Re, Re Re Do#, Re Mi Sol Fa# Fa#

Re Do Re La Sol, Do sib Do Sol Fa

Re Mi Fa, Fa Fa Fa Fa Re Fa Mi

 

Sol Fa Mi Re, Re Re Do#, Re Mi Mi Re la

Fa Mi Re, Re Re Mi, Fa Sol La

Fa Sol La, Sol Fa Sol, Do Mi Fa Sol Fa Mi Fa

Re Mi Fa Mi Re Sol Fa Mi Re

 

Đoạn 4 : Cảm Âm Something Happened To My Heart

Re Mi Fa Fa Fa Fa, Fa Fa Fa Mi Mi

Do Re Mi Mi Mi Mi, Mi Fa Mi Re Re

Re Do sib Do Re Re, Re Re Re Mi Fa Fa

Re La Sol, Sol Sol Fa Sol La

 

Kết : Cảm Âm Something Happened To My Heart

Fa Mi Re, Re Re Do#, Re Mi Mi Re la

Fa Mi Re, Re Re Do#, Re Mi Sol Fa# Fa#

Re Do Re La Sol, Do sib Do Sol Fa

Re Mi Fa, Fa Fa Fa Fa Sol Fa La

 

Sol Fa Mi Re, Re Re Do#, Re Mi Mi Re la

Fa Mi Re, Re Re Mi, Fa Sol La

Fa Sol La, Sol Fa Sol, Do Mi Fa Sol Fa Mi Fa

Re Mi Fa Mi Re Sol Fa Mi Re

Re Mi Fa Mi Re Sol…Fa Mi Re

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Something Happened To My Heart

KARAOKE | Something Happened To My Heart | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam