Cảm Âm Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư | Sáo F4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư

Đàn theo ta đi qua con suối con khe

re la la la la la Re Do la

Qua nương rẫy qua bao nhiêu rừng

sol la Re la la sol fasolla

Đàn theo ta đi đánh Mỹ đêm ngày

re sol sol sol solla Re la sol

Giữa rừng xanh xây muôn câu ca.

la fa sol laDo Re Re Re

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư

Ta đi trong nắng cháy

Re Re Re Re ReFa

Ta đi trong mưa rừng đàn vẫn bên mình

Re Re Re Do la re Re ReDo la

Khi sao thưa trên núi

sol sol sol sol solla

Khi con nai kêu mồi mà vẫn trên đường.

sol sol sol fa re re sol solfa re

 

Đoạn 3 : Cảm Âm Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư

Dù bom đạn lấp đường lấp lối

re laDo re la re la sollaDo

Ra chiến trường ta vượt thác ghềnh

la Do sol Do la Re la

Đàn vẫn bên ta tải gạo nuôi quân

la Fa Mi Mi mi la Re Re

Trong gian khó đàn với ta hát tính tang tình

Re Mi Fa Re Fa Mi Re Fa MiRe la

Gọi ánh trăng lên dập dìu bên suối

sol Do la sol la fasol lasol Do

Đàn ơi giữa núi rừng Vân Kiều

fasol la la sol Do la sol

Nắng sớm mưa chiều vẫn cùng ta xây chiến thắng.

la Do la sol la fa sol la Re Re

 

Lời 2 Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư

Người đi qua đây bên con suối con khe

re la la la la la Re Do la

Mà có biết quê hương Vân Kiều

sol la Re la la sol fasolla

Diệt quân xâm lăng khắp núi khắp sông

re sol sol sol solla Re la sol

Gió rừng xanh nổi lên nơi nơi.

la fa sol laDo Re Re Re

 

Con chông tre ta cắm

Re Re Re Re ReFa

Vây xung quanh buôn làng, đạn súng sẵn sàng

Re Re Re Do la re Re ReDo la

Quân xâm lăng Mỹ tới

sol sol sol sol solla

Quê hương đây sẽ thành mồ chôn quân thù.

sol sol sol fa re re sol solfa re

 

Người Vân Kiều tấm ḷòng trong trắng

re laDo re la re la sollaDo

Như cánh hoa xinh đẹp giữa rừng

la Do sol Do la Re la

Băo tố cây rung mà ḷòng không lay

la Fa Mi Mi mi la Re Re

Trong gian khó vẫn lớn lên như khóm măng rừng

Re Mi Fa Re Fa Mi Re Fa MiRe la

Giữ đất buôn làng giữ bầu trời xanh

sol Do la sol la fasol lasol Do

Người ơi đây mảnh đất anh hùng

fasol la la sol Do la sol

Vang tiếng Ta Lư giữa rừng xanh bao la.

la Do la sol la fa sol la Re Re

 

Lời 3 Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư

Đàn theo ta đi qua con suối con khe

re la la la la la Re Do la

Qua nương rẫy qua bao nhiêu rừng

sol la Re la la sol fasolla

Đàn theo ta đi đánh Mỹ đêm ngày

re sol sol sol solla Re la sol

Giữa rừng xanh xây muôn câu ca.

la fa sol laDo Re Re Re

 

Ai say sưa diệt Mỹ

Re Re Re Re ReFa

Ai ra đi diệt Ngụy ở đất quê này

Re Re Re Do la re Re ReDo la

Khi đi qua có nhớ

sol sol sol sol solla

Đây quê hương Vân Kiều rộn vang tiếng đàn.

sol sol sol fa re re sol solfa re

 

Tình tính tình em dồn chân bước

re laDo re la re la sollaDo

Ra chiến trường xuôi ngược khắp rừng

la Do sol Do la Re la

Đạn súng trên vai vượt ngàn em đi

la Fa Mi Mi mi la Re Re

Trong gian khó nào sá chi

Re Mi Fa Re Fa Mi

Quyết bước trên đường, giải phóng quê hương đổ về tiền tuyến

Re Fa MiRe la, sol Do la sol la fasol lasol Do

Đàn ơi theo mỗi bước chân ta dệt tình quê hương.

fasol la la sol Do la sol fa la Re Re

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO F4 ĐỂ CHƠI BÀI Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư

KARAOKE | Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam