Cảm Âm Ngồi Tựa Mạn Thuyền | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Ngồi Tựa Mạn Thuyền | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh
3/5 - (2 bình chọn)

Cảm Âm Ngồi Tựa Mạn Thuyền | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1: Cảm Âm Ngồi Tựa Mạn Thuyền

Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có mấy mạn

Fa Re ReFa Sol LaSol Re SolDo3 LaSol La LaSol Fa

Ới ơ ờ thuyền

La Sol LaSol FaSol FaRe Re

Là ngồi tựa có a mạn thuyền

ReFa SolFa Re LaSol FaSol FaRe Re

Ấy mấy đêm là đêm í hôm qua

Fa Fa Re laDo Re FaSol Re Re

 

Đoạn 2: Cảm Âm Ngồi Tựa Mạn Thuyền

Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có mấy mạn

SiLa Sol Sol La SiLa Sol LaSi LaSol La LaSol Fa

Ới ơ ờ thuyền

La Sol LaSol FaSol FaRe Re

Là ngôi tựa có a mạn thuyền

Re Fa Re LaSol FaSol FaRe Re

 

Đoạn 3: Cảm Âm Ngồi Tựa Mạn Thuyền

Trăng í ớ in là in mặt nước í ơ

Fa LaSol Fa SolLa SolFa Re Fa Re FaSol La SolDo3 La

Cũng có a càng nhìn

Re Fa Re ReDo la

Là càng nhìn non nước càng xinh

Do Re Do Re FaSol Do Re

Hử rằng lá hôi hừ

la Re Fa SolFa Re

Làm trai

Re MiRe Sol

Chơi chốn í ơ hà

SolLa SiLa Re3Si La Re

Ới a Cầu Hà

LaSol MiRe la Do Re

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Ngồi Tựa Mạn Thuyền

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam