Cảm Âm Nằm Ngủ Em Ru | Bích Phương | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Nằm Ngủ Em Ru | Bích Phương | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
5/5 - (1 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Nằm Ngủ Em Ru | Sáo Bb4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Nằm Ngủ Em Ru

đừng che giấu em nhé nếu anh đang buồn

Do Re Fa Re Re Do Do Do la

người an vui thường chẳng thức đêm thức hôm

Do Re Fa Re La La Sol Sol Fa

mệt chuyện công việc anh muốn kể, thì anh cứ kể em nghe

Do Re Fa Re Sol La Re, Fa Sol La Re MiFa Fa

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Nằm Ngủ Em Ru

đừng chỉ biết cố gắng mãi trong im lặng

Do Re Fa Re Re Do Do Do la

vài hôm anh mệt quá ốm đi em chăm

Do Re Fa Re La La Sol Sol Fa

một khi trong đời anh thấy đủ thì ta thấy đủ thôi anh

Do Re Fa Re Sol La Re, Fa Sol La Re MiFa Fa

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Nằm Ngủ Em Ru

nằm bên cạnh em nhắm mắt lại

La Do3 La Do3 Re3 Do3 La

đừng thao thức chong chong đêm dài

Sol La Do3 La La Sol Fa

quên tạm đi trái ngang

Fa Re Fa La Sol

quên lòng người dối gian

Fa Re Fa La Sol

quên được và mất mát

Fa Re Fa La La

 

ngủ đi ngủ ngon nhé anh yêu

La Do3 La Do3 Re3 Do3 La

thả trôi hết đi biết bao điều

Sol La Do3 La La Sol Fa

trôi vào trong giấc mơ

Fa Re Fa La Sol

mơ mọc đôi cánh bay

Fa Re Fa La Sol

ngả lưng trên đám mây

Do Re Fa Sol Fa

 

Lần 2

Đoạn 3 : Cảm Âm Nằm Ngủ Em Ru

đừng che giấu em nhé nếu anh đang buồn

Do Re Fa Re Re Do Do Do la

người an vui thường chẳng thức đêm thức hôm

Do Re Fa Re La La Sol Sol Fa

mệt chuyện công việc anh muốn kể, thì anh cứ kể em nghe

Do Re Fa Re Sol La Re, Fa Sol La Re MiFa Fa

 

Đoạn 4 : Cảm Âm Nằm Ngủ Em Ru

đừng chỉ biết cố gắng mãi trong im lặng

Do Re Fa Re Re Do Do Do la

vài hôm anh mệt quá ốm đi em chăm

Do Re Fa Re La La Sol Sol Fa

một khi trong đời anh thấy đủ thì ta thấy đủ thôi anh

Do Re Fa Re Sol La Re, Fa Sol La Re MiFa Fa

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Nằm Ngủ Em Ru

ở trên này anh thấy những gì

La Do3 La Do3 Re3 Do3 La

đừng chỉ nói xung quanh mây bay

Sol La Do3 La La Sol Fa

khi mà anh bé thơ

Fa Re Fa La Sol

vô tình anh ngước lên

Fa Re Fa La Sol

sẽ nhìn ra thứ khác

Fa Re Fa La La

 

nhìn ra hình con cá con thuyền

La Do3 La Do3 Re3 Do3 La

nhìn ra biết bao thứ luyên thuyên

Sol La Do3 La La Sol Fa

nhưng vì sao lớn hơn

Fa Re Fa La Sol

ta lại thực tế hơn

Fa Re Fa La Sol

và lại vui ít hơn?

Do Re Fa Sol Fa

 

Sáo C5

Đoạn 5 : Cảm Âm Nằm Ngủ Em Ru

đừng chỉ biết cố gắng mãi trong im lặng

Do Re Fa Re Re Do Do Do la

vài hôm anh mệt quá ốm đi em chăm

Do Re Fa Re La La Sol Sol Fa

một khi trong đời anh thấy đủ thì ta thấy đủ thôi anh

Do Re Fa Re Sol La Re, Fa Sol La Re MiFa Fa

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO Bb4 ĐỂ CHƠI BÀI Nằm Ngủ Em Ru

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam