Cảm Âm Mưa Nửa Đêm | Lệ Quyên | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Mưa Nửa Đêm | Lệ Quyên | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Mưa Nửa Đêm | Lệ Quyên | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm Mưa Nửa Đêm

Đêm … chưa ngủ … nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi

LA / LA SOL MI / LA RE RE MI LA / RE MI LA

Gác nhỏ đèn le lói, bóng dáng in trên tường loang

MI la la RE MI / FA SOL MI RE la MI

Anh, gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ, gói trọn trong tuổi nhớ

LA DO3 LA / SOL MI SOL DO RE MI / MI mi DO la RE

 

Lời 2: Cảm Âm Mưa Nửa Đêm

Tôi … muốn hỏi, có phải vì đời chưa trọn vòng tay

LA / LA SOL MI / LA RE RE MI LA / RE MI LA

Có phải vì tâm tư giấu kín trong thư còn đây

MI la la RE MI / FA SOL MI RE la MI

Nên những khi mưa nửa đêm làm xao xuyến, giấc ngủ chưa đến tìm

LA DO3 LA / SOL MI SOL DO RE MI / MI mi DO MI la

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Mưa Nửa Đêm

Ngoài hiên……mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, canh dài nghe bùi ngùi

DO MI / SOL SOL / SOL MI SOL LA-DO3 LA / FA MI LA FA-MI MI

Mưa lên phố nhỏ, có một người vừa ra đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi….

RE RE MI la / la sol mi sol DO DO DO DO / si MI MI FA MI RE MI LA

 

Kết Bài: Cảm Âm Mưa Nửa Đêm

Khi trót gửi, những hình ảnh của tim vào lòng đêm

LA / LA SOL MI / LA RE RE MI LA / RE MI LA

Những kỉ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên

MI la la RE MI / FA SOL MI RE la MI

Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt…….những giọt mưa cuối cùng

LA DO3 LA / SOL MI SOL DO RE MI / MI mi si RE-MI la

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI MƯA NỬA ĐÊM

MƯA NỬA ĐÊM | LỆ QUYÊN | KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam