Cảm Âm Một Triệu Khả Năng | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Một Triệu Khả Năng | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
Hãy chia sẻ để thêm nhiều bạn yêu sáo hơn

YouTube video

Cảm Âm Một Triệu Khả Năng | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Một Triệu Khả Năng

la la, la sib Do Do sib la
la la, la sib Do Do sib la
la, sol fa, sol fa la fa fa

Đoạn 1 :

la la, la sib Do Do sib la
la la, la sib Do Do sib la
la, sol fa, sol fa la fa fa

Điệp Khúc : Cảm Âm Một Triệu Khả Năng

la Fa Mi Re, Re Do Re Do la sol la
sol la Do sol, sol fa la fa fa
la Fa Mi Re, Re Do Re Do la sol la
sol la Do sol, sol fa la fa fa
fa la Do sib, Re Do sib la sol sol
fa Do sib la
la Fa Mi Re, Re Do Re Do la sol la
sol la Do sol..fa..mi, sol fa la fa fa

Kết :

la Fa Mi Re, Re Do Re Do la sol la
sol la Do sol, sol fa la fa fa
la Fa Mi Re, Re Do Re Do la sol la
sol la Do sol, sol fa la fa fa
fa la Do sib, Re Do sib la sol sol
fa Do sib la
la Fa Mi Re, Re Do Re Do la sol la
sol la Do sol, sol fa la fa fa
fa la Do sol, sol fa la fa fa
fa la Do sol, sol fa la fa fa
fa la Do sol, sol fa la fa fa
sol la Do sol..fa..mi, sol fa la fa fa

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI Một Triệu Khả Năng TẠI ĐÂY

KARAOKE | Một Triệu Khả Năng | BEAT GỐC CHUẨN

 

YouTube video

 

Hãy chia sẻ để thêm nhiều bạn yêu sáo hơn