Cảm Âm Lý Cây Đa | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Lý Cây Đa | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
5/5 - (1 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Lý Cây Đa | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1: Cảm Âm Lý Cây Đa

Trèo lên quán dốc ngồi gốc ôi a cây đa

Do Re Re DoRe Mi, Re DoRe Mi MiRe Do Re Do

Rằng tôi lý ôi a cây đa

Do Re DoRe Mi MiRe Do Re Do

Rằng tôi lới ôi a cây đa

Do Re DoRe MiSol MiRe DoRe Do

Ai xui ối a tính tang tình rằng

Do Mi Re Do Mi ReDo sol sol

Cho đôi mình gặp xem hội cái đêm trăng rằm

Do Do sol sol, Do sol Do lasol fa

Rằng tôi lý ôi a cây đa

fa la solla Do Dola solla sol

Rằng tôi lới ôi a cây đa

sol la solla Do Dola solla sol

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Lý Cây Đa

KARAOKE | Lý Cây Đa | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam