Cảm Âm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
4.7/5 - (4 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

re mi fa la sol fa mi redo… / re RE DO la

re mi fa la sol fa mi do / re mi fa mi re do re

sol sol la sib re mi / fa fa sol la  fa re

re fa la / sol sol la DO RE DO LA

Điệp Khúc: Cảm Âm Sáo Trúc Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài

la FA MI RE / MI RE DO LA

la FA MI RE / DO  fa sol la

re sib la sol / sol la sol fa re

sol… la sib sol la

 

la FA MI RE / MI RE DO LA

la FA MI RE / DO  fa sol la

re sib la sol / sol la sol fa re

sol… la sib sol la

la … FA MI RE …

Lời Bài Hát Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài

 

Zěnnài límíng bù dǒng āishāng, shuāngrén chéng dān.

Shéi néng wàngjì nà duàn shíguāng, líbié róngyì zàijiàn nán.

Fēng, chuī bù dòng cāngsāng.

Yǔ, qīng dàn zài yǎnkuàng.

Zhè shìjiè, hái yǒu shéi wēnnuǎn.

wǒ zài yuǎnfāng, pàn dào xīnhuāng, shānhǎi cāngmáng chù jǐng qíng shāng.

wǒ zài yuǎnfāng, xiāngsī gèng lòu duǎn, lèi shī bái yīshang.

Wǒ zài yuǎnfāng, huā luò xīn cán, shēng yì hé huān, sǐ yě nán ān.

Wǒ zài yuǎnfāng, shāngxīn yǐ lángān, děngdào rén duàncháng.

Nǐ zài yuǎnfāng.

Lặp Lại:

Wǒ zài yuǎnfāng, xiǎngqǐ guòwǎng, xīn báo qiú hán, lèiyǎn níng shuāng.

Wǒ zài yuǎnfāng, zuì shì qíng nánwàng, rěn bù zhù chóuchàng.

Wǒ zài yuǎnfāng, xī jūn rúcháng, tiānshàng rénjiān, dié wǔ chéng shuāng.

Wǒ zài yuǎnfāng, hún yǔ mèng wèi bàn, qiāngǔ gòng xiàngwǎng.

Nǐ zài yuǎnfāng.

CÁC BẠN XEM THÊM CẢM ÂM

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI BÀI LƯƠNG SƠN BÁ CHÚC ANH ĐÀI

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam