Cảm Âm Light Switch – Charlie Puth | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Light Switch – Charlie Puth | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
5/5 - (2 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Light Switch | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Light Switch

Why you callin’ at 11:30

re mi mi mi mi mi sol la mi mi

When you only wanna do me dirty?

re mi mi mi mi mi sol la re re

But I hit right back

mi fa sol fa mi

‘Cause you got that-that, yeah

re re fa mi re do

Why you always wanna act like lovers?

re mi mi mi mi mi sol la mi mi

But you never wanna be each others’

re mi mi mi mi mi sol la re re

I say, “Don’t look back”

mi fa sol fa mi

But I go right back and

re re fa mi re do

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Light Switch

All the sudden, I’m hypnotized

la si si la si, la si la la

You’re the one that I can’t deny

la si si la si, la si Do Do

Every time that I say I’m gonna walk away

la si si si Do Re Do Re MiFa Fa Mi la

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Light Switch

You turn me on like a light switch

sol la Do Mi Re Re Do Re la

When you’re movin’ your body around and around

Do Do Do Do Do Do Do Do Do Sol Mi FaMiReDo

Now, I don’t wanna fight this (No)

Do, Mi Re Re Do Re sol

You know how to just make me want

la si Do si sol fa sol la

You turn me on like a light switch

si Do Mi Mi Re Do Re la

When you’re movin’ your body around and around

Do Do Do Do Do Do Do Do Do Sol Mi FaMiReDo

You got me in a tight grip (Yeah)

Do Mi Re Re Do Re sol

You know how to just make me want you, baby

la si Do si sol fa sol la si Do Mi Re

 

Lời 2

Đoạn 3 : Cảm Âm Light Switch

Do you love it when you keep me guessin’ (Me guessin’)

re mi mi mi mi mi sol la mi mi

When you’re leaving then you leave me stressin’? (Me stressin’)

re mi mi mi mi mi sol la re re

But I can’t stay mad when you walk like that, no

mi fa sol fa mi re re fa mi re do

Why you always wanna act like lovers?

re mi mi mi mi mi sol la mi mi

But you never wanna be each others’

re mi mi mi mi mi Do si sol re

I say, “Don’t look back”

mi fa sol fa mi

But I go right back and

re re mi fa sol la

 

Đoạn 4 : Cảm Âm Light Switch

All the sudden, I’m hypnotized

la si si la si, la si la la

You’re the one that I can’t deny

la si si la si, la si Do Do

Every time that I say I’m gonna walk away

la si si si Do Re Do Re MiFa Fa Mi la

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Light Switch

You turn me on like a light switch

sol la Do Mi Re Re Do Re la

When you’re movin’ your body around and around

Do Do Do Do Do Do Do Do Do Sol Mi FaMiReDo

Now, I don’t wanna fight this (No)

Do, Mi Re Re Do Re sol

You know how to just make me want

la si Do si sol fa sol la

You turn me on like a light switch

si Do Mi Mi Re Do Re la

When you’re movin’ your body around and around

Do Do Do Do Do Do Do Do Do Sol Mi FaMiReDo

You got me in a tight grip (Yeah)

Do Mi Re Re Do Re sol

You know how to just make me want you, baby

la si Do si sol fa sol la si Do Mi Re Do

 

Đoạn 5 : Cảm Âm Light Switch

Come on, come on, come on, come on, come on and show me how you do (You do)

Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Do Mi Re Mi Re Do si

You want, you want, you want, you want, you wanna keep me wantin’ you (Me wantin’ you, girl)

Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Mi Re Do Do Re Do la Do Do

Come on, come on, come on, come on, come on and (Hey), show me how you do (How you do)

Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Do Mi Re Do Re Mi Fa Re

You want, you want, you want, you want, you wanna keep me wantin’ you

Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Mi Re Do la Do

 

Đoạn 6 : Cảm Âm Light Switch

You turn me on like a light switch

la Do Mi Re Re Do Re la

When you’re movin’ your body around and around

Do Do Do Do Do Do Do Do Do Sol Mi FaMiReDo

Now, I don’t wanna fight this (No)

Do, Mi Re Re Do Re sol

You know how to just make me want

La Si Do3 Si Sol Fa Sol La Do3Re3Mi3

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Light Switch

You turn me on like a light switch

lasi Do Mi Mi Re Do Re la

When you’re movin’ your body around and around

Do Do Do Do Do Do Do Do Do Sol Mi FaMiReDo

You got me in a tight grip (Yeah)

Do Mi Re Re Do Re sol

You know how to just make me want you, baby

la si Do si sol fa sol la si Do Mi Re Do

 

Kết : Cảm Âm Light Switch

Come on, come on, come on, come on, come on and show me how you do (You do)

Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Do Mi Re Mi Re Do si

You want, you want, you want, you want, you wanna keep me wantin’ you (Me wantin’ you, girl)

Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Mi Re Do la Do

Come on, come on, come on, come on, come on and (Hey), show me how you do (How you do)

Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Do Mi Re Do Re Mi Fa Re

You want, you want, you want, you want, you wanna keep me wantin’ you

Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Do Re, Mi Re Do la Do

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI BÀI Light Switch

KARAOKE | Light Switch | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam