Cảm Âm Là Một Thằng Con Trai – Jack | Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Là Một Thằng Con Trai – Jack | Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất
YouTube video

Cảm Âm Là Một Thằng Con Trai | JACK | Cảm Âm Sáo Trúc Ab4 | Sáo Trúc Hoàng Anh

 

Mở Đầu | Cảm Âm Là Một Thằng Con Trai

 

Là 1 thằng con trai

la la Do Re RE

Nghèo như anh, màu trắng đôi bàn tay

Do Re Re, Do Fa Re Do Re

Rượu này không say vậy uống cho vơi đầy

la Do Re Re Do Fa Re Do la

Rồi mình kể nhau nghe, chuyện đêm mưa

la la Do Re Re, Do Re Re

Chẳng có ô mà che

Do Fa Re Do Re

Phố xá đêm ai vô tình thôi cũng vì

La La Sol Fa Re Do Fa Sol Re

 

Điệp Khúc | Cảm Âm Là Một Thằng Con Trai

 

Vì rằng ngày mai mai mai…

Re Re Re La Do3 La Sol

Em bước đi cùng ai

Sol La Sol Re Fa

Anh lẽ loi, bờ môi khẽ run anh buồn

Sol La Sol Re Sol La Sol Fa Do ( la sol la Do )

Tiếng pháo vu quy, Muốn giữ em đừng đi

La Do La Sol, Sol La Sol Re Fa

Những cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì

Sol La Sol Re Sol La Sol Mi Re

Vì rằng ngày mai mai mai mai…

Re Re Re La Do3 La Sol

Em bước đi cùng ai

Sol La Sol Re Fa

Anh lẽ loi, bờ môi khẽ run anh buồn

Sol La Sol Re Sol La Sol Fa Do ( la sol la Do )

Tiếng pháo vu quy, muốn giữ em đừng đi

La Do3 La Sol, Sol La Sol Re Fa

Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì

Sol La Sol Re Sol La Sol Mi Re

 

[Rap] Cảm Âm Là Một Thằng Con Trai

 

Vung tay hỉ nộ ái ố

Cái số trời định rất tiếc là thân cô

Hồ đồ viết lên trang tình yêu này vô bổ

Khổ cả chặng đường khi tờ giấy này photo

 

[Hát]

 

Dù có nỗi nhớ muốn kêu tên

La La La La Sol Sol

Những ký ức mãi không quên

Sol Sol Sol Do3 Sol Fa

Giờ này có được gì, như đóa hoa dã quỳ

Fa Fa Fa Mi Re, Mi Mi Mi Re Do

Chẳng thể hóa diệu kỳ

Fa Fa Fa Mi Re

 

Quay Lại Lần 2 | Cảm Âm Là Một Thằng Con Trai

 

Là 1 thằng con trai

la la Do Re RE

Nghèo như anh, màu trắng đôi bàn tay

Do Re Re, Do Fa Re Do Re

Rượu này không say vậy uống cho vơi đầy

la Do Re Re Do Fa Re Do la

Rồi mình kể nhau nghe, chuyện đêm mưa

la la Do Re Re, Do Re Re

Chẳng có ô mà che

Do Fa Re Do Re

Phố xá đêm ai vô tình thôi cũng vì

La La Sol Fa Re Do Fa Sol Re

 

Điệp Khúc | Cảm Âm Sáo Trúc Là Một Thằng Con Trai

 

Vì rằng ngày mai mai mai…

Re Re Re La Do3 La Sol

Em bước đi cùng ai

Sol La Sol Re Fa

Anh lẽ loi, bờ môi khẽ run anh buồn

Sol La Sol Re Sol La Sol Fa Do ( la sol la Do )

Tiếng pháo vu quy, Muốn giữ em đừng đi

La Do La Sol, Sol La Sol Re Fa

Những cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì

Sol La Sol Re Sol La Sol Mi Re

Vì rằng ngày mai mai mai mai…

Re Re Re La, La Sol Sol

Em bước đi cùng ai

Sol La Sol Re Fa

Anh lẽ loi, bờ môi khẽ run anh buồn

Sol La Sol Re Sol La Sol Fa Do ( la sol la Do )

Tiếng pháo vu quy, muốn giữ em đừng đi

La, Do3, La Sol, Sol La Sol Re Fa

Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì

Sol La Sol Re Sol La Sol RMi Re

 

[Đoạn Cuối] | Cảm Âm Sáo Trúc Là Một Thằng Con Trai

 

Chào nhé, anh chúc yên bình

Re La, Sol, Sol Do3 SolFa Fa

Sau tất cả,ta vẫn là người nhà

Sol La Re Do Sol La Re Do Do

Và đừng khóc, xin giữ món quà

Re Re La, Sol Dol3 SolFa Fa

Cho mối tình, cho ước mơ của mình

Sol La Re Do Sol La Re Do Re

Vì rằng ngày mai mai mai mai…

Re Re Re La Do3 La Sol

Em bước đi cùng ai

Sol La Sol Re Fa

Anh lẽ loi, bờ môi khẽ run anh buồn

Sol La Sol Re Sol La Sol Fa Do ( la sol la Do )

Tiếng pháo vu quy, muốn giữ em đừng đi

La Do3 La Sol, Sol La Sol Re Fa

Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì

Sol La Sol Re Sol La Sol Mi Re

 

Mua Sáo Ab4 Để Chơi “Là Một Thằng Con Trai” Tại Đây

 

BEAT KARAOKE LÀ MỘT THẰNG CON TRAI

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam